Poliisiammattikorkeakoulu pienentää hiilijalanjälkeään

19.1.2021 15.00

Poliisiammattikorkeakoulu on tehnyt kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Se tähtää hiilijalanjäljen pienentämiseen, osaamiseen kehittämiseen, monimuotoisuuden edistämiseen ja eettisyyden vahvistamiseen.

Sitoumus toteuttaa monipuolisesti YK:n Agenda 2030:n, Suomen yhteiskuntasitoumuksen, sisäministeriön kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen, poliisin hiilijalanjäljen vähentämisen tiekartan sekä ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelman tavoitteita. Sitoudumme seuraaviin toimenpiteisiin:

  1. Pienennämme hiilijalanjälkeä vähintään 50 % vuoteen 2027 mennessä ja 75 % vuoteen 2035 mennessä sisäministeriön tavoitteiden mukaisesti ja Poliisihallituksen ohjaamana.  
  2. Lisäämme verkkototeutustemme laatua. Kehitämme henkilöstömme osaamista suunnitella ja toteuttaa osallistavia, aktivoivia ja vuorovaikutteisia verkkokoulutuksia ja -tilaisuuksia ja opiskelijoidemme valmiutta opiskella verkossa.
  3. Edistämme erilaisista taustoista tulevien henkilöiden hakeutumista poliisikoulutukseen sekä poliisiorganisaation valmiutta ottaa vastaan ja tukea erilaisia opiskelijoita ja työntekijöitä.
  4. Edistämme eri sukupuolten edustajien hakeutumista poliisin esimies- ja johtamiskoulutuksiin. 
  5. Kehitämme henkilöstön kestävän kehityksen ja vastuullisuuden osaamista.
  6. Koulutamme osaajia, jotka edistävät kestävää kehitystä työssään ja yhteiskunnassa.
  7. Toimimme aina poliisin arvojen, poliisin eettisen koodiston sekä Polamk-yhteisön etiketin mukaisesti.

− Näimme tärkeäksi sitoutua konkreettisiin tavoitteisiin, joita voidaan seurata ja mitata. Halusimme myös tarpeeksi kattavan toimenpidesitoumuksen, joka kokoaa yhteen kestävän kehityksen eri näkökulmat. Poliisiammattikorkeakoululla on paljon annettavaa etenkin sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen, toteaa rehtori Kimmo Himberg.

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere
Poliisiammattikorkeakoulu
poliisikorkeakoulut
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkimustoiminta