Vill du bli polis? Ansökan till den svenskspråkiga utbildningen börjar 1.12.

12.11.2021 10.58
Nyhet

Drömmer du om polisyrket? Vill du studera till polis (YH) på svenska? Intresserar polisens fältarbete eller skulle brottsutredarens arbete passa dig bättre? Polisutbildningen ger beredskap för många typer av karriärstigar!

Polisyrkeshögskolan söker nya studerande till den svenskspråkiga polisutbildningen som börjar i januari 2023. Ansökningstiden börjar 1 december och upphör 13 januari.

– Den svenskspråkiga polisutbildningen inleds med 1,5 års mellanrum. De svensk- och finskspråkiga utbildningarna följer samma läroplan men i förverkligandet finns det små skillnader: eftersom vi på svenskspråkiga sidan är så få, kan vi till exempel göra studiebesök och -resor med studerandena, berättar överkommissarie Kjell Nylund, ansvarig för den svenskspråkiga utbildningen.

– Till polisutbildningen hör såväl föreläsningar och pluggande av lagparag som en mängd praktiska övningar. På Polamk studerar man exempelvis användning av maktmedel, psykologi, körteknik, informationssystem och brottsutredning. Till studierna hör även avlönad praktik på polisinrättning.

En eventuell andra ansökan

Om studieplatserna inte fylls under ansökningsperioden för den svenskspråkiga utbildningen 1.12.–13.1, ordnar vi en andra ansökningsperiod till samma utbildning som börjar i januari 2023. Denna eventuella andra ansökningsperiod börjar den 3 maj och slutar den 6 juni 2022. Vi meddelar om en eventuell andra ansökningsperiod under våren 2022. Du kan söka till den svenskspråkiga utbildningen både i den första och den andra ansökan.

Till den finskspråkiga utbildningen finns det fyra ansökningsperioder under året och en ny utbildningsgrupp inleder vanligtvis sina studier i januari, mars, augusti och oktober. Observera att du endast kan söka till både den svenskspråkiga och den finskspråkiga utbildningen samtidigt, om inledningsdatumet för studierna inte är det samma. Om du söker till utbildningen under den svenskspråkiga ansökningsperioden 1.12.–13.1 och du inte blir antagen kan du under våren 2022 söka till antingen den svenskspråkiga eller den finskspråkiga utbildningen som börjar i januari 2023, men du kan inte söka till båda samtidigt.

Information till sökande på webben

Till examen polis (YH) ansöker man via det elektroniska ansökningssystemet (webbansökan). Studerandena väljs ut på basis av ett urvalsprov som består av två skeden. I urvalsprovet kan man få flest poäng för lämplighetsbedömningen, vars andel är sammanlagt 50 procent. För det skriftliga provet kan man få 30 procent av de totala poängen och för det fysiska testet 20 procent.

Information om polisutbildningen och ansökan till den har samlats på adressen polamk.fi/sv/bli-polis-yh. På webbplatsen kan du exempelvis bekanta dig med ansökningskraven och urvalsprovet. På sidorna finns även urvalsprovsboken och exempel på den skriftliga provuppgiften samt videor på det fysiska testet.

I urvalsprovet för denna ansökningsperiod i februari 2022 används fortfarande urvalsprovsboken för åren 2020–2021. Om den svenskspråkiga polisutbildningen får en andra ansökningsperiod våren 2022, används en reviderad urvalsprovsbok i urvalsprovet.

Mer information om ansökan och urval: [email protected], tfn 0295 418 301

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tammerfors
Polisyrkeshögskolan
antagning av studerande
polisutbildning