Poliisin voimankäytön seurantaprojekti sisältö

Poliisin voimankäytön seurantaprojekti

Poliisi joutuu joskus käyttämään voimakeinoja turvatessaan yhteiskuntajärjestystä. Jokaisesta voimakeinojen käytöstä tehdään merkintä hätäkeskustietojärjestelmään. Merkintä ei kuitenkaan kerro, millaisissa tilanteissa poliisi joutuu käyttämään voimakeinoja. Voimankäyttötilanteiden seurantaan on kehitetty uusi tiedonkeruujärjestelmä, josta saadaan yksityiskohtaista tietoa voimankäyttötilanteista sekä niiden syistä ja seurauksista.

Poliisiammattikorkeakoulu seuraa Poliisihallituksen toimeksiannosta poliisin voimankäyttöä ja voimankäyttövälineillä tapahtuneita vahinkoja, jotka eivät ole liittyneet voimankäyttötilanteisiin. Valtakunnallista seurantaa on toteutettu päivittäin vuoden 2016 alusta alkaen. Tietoa kertyy poliisilaitoksittain ja valtakunnallisesti. Aineistosta muodostuu pohjoismaisittain ainutlaatuinen ja kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Kesto: vakioseuranta

Rahoitus: budjettirahoitus

Yhteyshenkilöt Polamkissa: [email protected]