Ändringar i tidtabellen för nästa urvalsprov

13.1.2021 10.23

Tidtabellen för nästa urvalsprov för poliisi (AMK)-utbildningen har ändrats på grund av coronavirussituationen.

Ändringen gäller den finskspråkiga ansökningsperioden 28.10.−7.12.2020.

  • Det första skedet av urvalsprovet ordnas den 1.−5.3. och 8.−9.3.2021.
  • Meddelande om ändringen har skickats till dem som anmält sig till provet inom utsatt tid den 8 januari 2021.
  • Kallelse till urvalsprovet skickas till dem som anmält sig till provet inom utsatt tid 9.2.2021.

Även de övriga tidtabellerna för ansökningsperioden i fråga kommer att ändras. Varje sökande till poliisi (AMK)-utbildningen får information om dessa och eventuell specifik information som kommer senare via e-post och i sökandetjänsten i webbansökan. Ändringar meddelas också på Polisyrkeshögskolans webbplats. 

Urvalsproven för den svenskspråkiga ansökningsperioden (YH2021) hålls enligt tidtabell 9.–10.2.2021. Till svenskspråkiga sökande skickas en noggrannare provtidtabell i webbansökningstjänsten.
 

Polisyrkeshögskolan Startsidans stor nyhet Tampere
Polisyrkeshögskolan
antagning av studerande
polishögskolor