Polisyrkeshögskolan minskar sitt koldioxidavtryck

19.1.2021 15.00

Polisyrkeshögskolan har ingått ett åtgärdsåtagande för hållbar utveckling. Målet är att minska koldioxidavtrycket, utveckla kompetensen, främja mångfalden och stärka etiken.

Åtagandet förverkligar på ett mångsidigt sätt målen i FN:s Agenda 2030, Finlands samhälleliga åtagande, inrikesministeriets åtgärdsåtagande för hållbar utveckling, färdplanen för att minska polisens koldioxidavtryck samt programmet för hållbar utveckling och ansvarstagande vid yrkeshögskolorna. Vi förbinder oss till följande åtgärder:

  1. Vi minskar vårt koldioxidavtryck med minst 50 procent före 2027 och med 75 procent före 2035 enligt inrikesministeriets mål och under ledning av Polisstyrelsen.
  2. Vi ökar kvaliteten på våra webbgenomföranden. Vi utvecklar personalens kompetens att genomföra inkluderande, aktiverande och interaktiva webbutbildningar och -evenemang samt de studerandes beredskap att studera på webben.
  3. Vi främjar att personer med olika bakgrund söker sig till polisutbildningen samt polisorganisationens beredskap att ta emot och stödja olika studerande och arbetstagare.
  4. Vi främjar att representanter för olika kön söker sig till polisens chefs- och ledarskapsutbildningar. 
  5. Vi utvecklar personalens kompetens inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet.
  6. Vi utbildar experter som främjar hållbar utveckling i sitt arbete och i samhället.
  7. Vi följer alltid polisens värderingar, polisens etiska kodsystem och Polamk-gemenskapens etikett.

− Vi såg det som viktigt att förbinda oss till konkreta mål som kan följas upp och mätas. Vi ville också ha ett tillräckligt omfattande åtgärdsåtagande som samlar olika aspekter av hållbar utveckling. Polisyrkeshögskolan har mycket att erbjuda i synnerhet för social och kulturell hållbarhet, konstaterar rektor Kimmo Himberg.

Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
forskning och utveckling
forskningsverksamhet
polishögskolor