Tutkimus ja kehittäminen hero ruotsi

Forskning och utveckling

Polisyrkeshögskolan (Polamk) är den enda högskolan i Finland som specialiserat sig på polisforskning. Vid Polamk utför vi tillämpad forsknings- och utvecklingsarbetet som gynnar planering och utveckling av polisverksamheten och den inre säkerheten. Den information som vi producerar används även i polisutbildningen.

I detta avsnitt kan du bekanta dig med vår FUI, alltså forsknings-, utvecklings och innovationsverksamhet.

Polisyrkeshögskolans forskningspublikationer i närbild.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko ruotsi

Nyheter

Innehållspublicerare

null Med hjälp av det nya forskningsprojektet bekämpas falska nyheter och desinformation

Med hjälp av det nya forskningsprojektet bekämpas falska nyheter och desinformation

Utgivningsdatum 11.11.2022 10.18
Nyhet

Polisyrkeshögskolan deltar i det internationella projektet Fake nEws Risk MItigator (FERMI), där man utvecklar en lösning baserad på artificiell intelligens för att upptäcka desinformation och falska nyheter bland annat i sociala medier.

Det tekniska verktyget som utvecklas kan identifiera till exempel ämnet på en falsk nyhet och dess sannolika ursprung samt ge en bedömning av sanningsenligheten. Den upptäcker falska konton som sprider desinformation och det förfalskade innehållet samt ursprunget till nätverk som sprider falska nyheter och desinformation.

Dessutom förutser man i FERMI-projektet hur desinformation och falska nyheter påverkar andra brott i datanätet och den verkliga världen samt föreslår lösningar för att bekämpa dem. 

– FERMI-projektet fortsätter med teman från hatbrottsprojekt som tidigare genomförts vid Polisyrkeshögskolan. Samtidigt medför projektet ett nytt tillvägagångssätt eftersom det hjälper till att identifiera och bekämpa både högerextrem och vänsterextrem desinformation och falska nyheter som kan eskalera till hatbrott och i värsta fall våldsam extremism, berättar Polisyrkeshögskolans forskare Jenita Rauta. 

Målet med projektet är att hjälpa EU:s polismyndigheter att övervaka och bekämpa spridningen av desinformation och falska nyheter. Polisyrkeshögskolans uppgift inom projektet är att producera utbildningsmaterial för europeiska polismyndigheter, andra yrkesverksamma samt intressentgrupper och EU-medborgare. 

– Syftet med utbildningsmaterialet är att bekämpa spridningen av desinformation och falska nyheter samt att öka det digitala förtroendet (digital trust). Vi får också tillgång till utbildningsmaterialet för polisen i Finland, säger Rauta. 

I det treåriga FERMI-projektet deltar sammanlagt 17 organisationer från Europa. Från Finland deltar också inrikesministeriet i projektet. Projektet finansieras av EU:s Horisont Europa 2021-program. 

Forskning och utveckling Polisyrkeshögskolan Tammerfors

TKI-linjaukset banneri ruotsi