Kuntokoe hero ruotsi

Konditionsprov

Med hjälp av konditionsprovet utreder vi om du har tillräckliga grundläggande fysiska färdigheter för polisarbetet, och så bedömer vi om din fysiska kondition är på en sådan nivå att du klarar av polisutbildningen.

Konditionsprovet består av fyra delprov:

  • uthållighetsprov: 0–5 poäng
  • koordinationsprov: 0–5 poäng
  • latsdrag/räckhäv: 0–5 poäng
  • bänkpress: 0–5 poäng

Etsi hakusanalla

Ett tidtagarur i handen på en övervakare av löptestet, i bakgrunden syns sökande som springer.

Kuntokoe sisältö ruotsi

Alla delprov ska genomföras med godkänt resultat

Under dagen för urvalsprovet avlägger du delproven i följande ordning: uthållighetsprov, koordinationsprov, latsdrag/räckhäv, bänkpress. Observera då du förbereder dig för konditionsprovet att delproven görs efter varandra utan längre pauser.

Du ska genomföra alla delprov i konditionsprovet med godkänt resultat. Konditionsprovet avbryts och du faller genast bort om

  • du avbryter ett delprov
  • du inte genomför ett delprov
  • din prestation underkänns (= 0 poäng) i ett ända delprov.

Prestationskrav och poängsättning

Du hittar information om delprovens prestationskrav och poängsättning i nedre sidorna av detta avsnitt samt i urvalsgrunderna.

I prestationskraven och poänggränserna har skillnaderna i den fysiska funktionsförmågan mellan könen beaktats: kvinnor och män har i genomförandet av konditionsprovet separata tids- och poänggränser eller genomförandesätt.

Se bedömningskriterierna för konditionsprovet i urvalsgrunderna

Haku ja valinta lisätietoa yhteinen infolaatikko oikea palsta ruotsi

Kuntokoe oma infolaatikko oikea palsta ruotsi

Videor på konditionsprov

Se presentationsvideorna på konditionsprovets deltest på nedre sidan av avsnittet Konditionsprov.