Viralliset pelikaverit sisältö sv

Officiella spelkamrater (Pelipoliisi)

I projektet Officiella spelkamrater produceras ett koncept med hjälp av vilket brott i spelgemenskaper och på spelplattformar kan förebyggas och förhindras. I projektet samlas både forskningsdata och erfarenheter och observationer från internationellt samarbete och ett lokalt försök. Utifrån dem utarbetas ett koncept och en vägledande "handbok" för hur polisen tillsammans med andra myndigheter, organisationer och aktörer inom näringslivet kan fungera i spelgemenskaper och på spelplattformar. 

Inom projektet utvecklas också dem mångprofessionella Ankarverksamheten och den kompletteras med en ny verksamhetsmodell. Dessutom strävar man efter att förebygga att unga hamnar med i IT-brottslighet och rekryteras till kriminella nätverk som är aktiva på spelplattformar och spelforum.

Målet är att: 

  • förbättra myndigheternas tillgänglighet i de forum där många unga tillbringar tid
  • bygga upp förtroendet med unga som riskerar att marginaliseras och som lider av ett spelberoende som är skadligt för livskompetensen
  • avslöja och förebygga brottslighet och annan skadlig verksamhet på forum för digitala spel som försämrar de ungas hälsa och säkerhet
  • sträva efter att identifiera och bättre än tidigare nå unga som har nytta av den mångprofessionella Ankarverksamheten.

Längd: augusti 2023 – maj 2024

Projektpartners: Centralkriminalpolisen och polisinrättningen i Österbotten. Teamet som ansvarar för genomförandet deltar i det internationella parallellprojektet Joint Preventive Gaming, som genomförs inom ramen för det EU-finansierade EMPACT-samarbetet (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). 

Finansiering: inrikesministeriet, totalt cirka 91 000 euro.

Kontaktpersoner vid Polamk: Projektchef, forskare Pirjo Jukarainen och äldre konstapel Daniel Kalejaiye. Till forskningsgruppen hör också kommunikationsplanerare Jutta Saikkonen och specialplanerare Tuire Salmi-Hiltunen. E-postadresserna har formen [email protected]

Viralliset pelikaverit lista pelitileistä sv

Officiella spelkonton

Spelkonton för projektet:

  • KonstaapeliDani
  • pelipoliisiPJM1
  • pelipoliisiPJM2
  • pelipoliisiPJM3

Plattformar: