Länkstig

Navigeringsmeny

Poliisin voimankäytön seurantaprojekti sisältö ruotsi

Polisens projekt för uppföljning av användningen av maktmedel

Polisen blir ibland tvungen att använda maktmedel för att trygga samhällsordningen. Varje gång maktmedel används görs en anteckning i nödcentralsdatasystemet. Anteckningen anger dock inte i vilka situationer polisen är tvungen att använda maktmedel. För uppföljningen av situationer där maktmedel används har ett nytt datainsamlingssystem utvecklats. Systemet ger detaljerad information om situationerna där maktmedel används samt om orsakerna till och följderna av dem.

Polisyrkeshögskolan följer på uppdrag av Polisstyrelsen upp polisens användning av maktmedel och skador med maktmedelsredskap som inte har samband med situationer där maktmedel används. Den riksomfattande uppföljningen har genomförts dagligen sedan början av år 2016. Data samlas in från varje polisinrättning och på riksomfattande nivå. Materialet blir nordiskt sett unikt och internationellt jämförbart.

Varaktighet: standarduppföljning

Finansiering: budgetfinansiering

Kontaktpersoner vid Polamk: [email protected]