Toimintakäsikirja Resurssit Sisältö ruotsi

Resurser

Vår viktigaste resurs är kunniga anställda. Ekonomin möjliggör vår verksamhet. Kommunikation, informationshantering, teknologi och lokaler är nödvändiga förutsättningar för vår verksamhet. Biblioteket för polisbranschen och det riksomfattande Polismuseet är våra unika tjänster.

Toimintakäsikirja Resurssit Haitari ruotsi