Erityisjärjestelyt valintakokeessa sisältö ruotsi

Specialarrangemang vid urvalsprovet

Om du på grund av lässvårigheter behöver specialarrangemang vid urvalsprovet, skicka en skriftlig ansökan till Polisyrkeshögskolan innan ansökningstiden löper ut. Om din ansökan godkänns får du 30 minuter extra tid för att skriva essän.

Vi kan bevilja extra tid för det skriftliga provet i följande fall:

  • Du skickar en kopia av studentexamensnämndens beslut enligt i vilket det framgår att du har beviljats extra tid i studentskrivningarna.
  • Du skickar en kopia av remissen (måttliga eller svåra läs- och skrivsvårigheter).

Mer exakta uppgifter om att ansöka om extra tid hittar du i specialarrangemangets ansökningsblankett (bland annat uppgifterna för tillhandahållare av eventuell remiss).

Vi meddelar dig per e-post innan urvalsprovet om vi godkänner din ansökan.

Alla de sökanden som har blivit beviljade specialarrangemang i essäprovet deltar i urvalsprovet på onsdagen.

Ansökan om specialarrangemang