Tutkimus ja kehittäminen hero

Tutkimus ja kehittäminen

Poliisiammattikorkeakoulu on Suomen ainoa poliisitutkimukseen erikoistunut korkeakoulu. Teemme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Tuottamaamme tietoa hyödynnetään myös poliisikoulutuksessa. 

Tässä osiossa voit tutustua TKI- eli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaamme.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjulkaisujen kansia lähikuvassa.

Tutkimus ja kehittäminen uutisotsikko

Uutiset

Sisältöjulkaisija

null Avauksia: Tutkimuksista, opinnäytteistä ja niiden rajapinnoista

Avauksia: Tutkimuksista, opinnäytteistä ja niiden rajapinnoista

13.10.2021 9.22
Uutinen

Rehtori Kimmo Himberg tarkastelee Avauksia-palstan kirjoituksessaan tuoretta poliisin hallintorakennetta käsittelevää väitöskirjaa oman akateemisen kokemuksensa pohjalta.

Poliisin voimavarat ja taloustilanne ovat olleet jälleen tänä syksynä vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Näkyvyyttä on saanut myös väitöskirja, jossa on arvioitu poliisin hallintorakenneuudistusten vaikutusta poliisin tuloksiin. 

Polamkin rehtori Kimmo Himberg arvioi kirjoituksessaan väitöstutkimusta siitä näkökulmasta, kuinka tutkimustietoa arvioidaan ja mikä erottaa tutkimuksen opinnäytteestä.

– Näkisin mielelläni, että väitöskirjatöiden ohjaajat opastaisivat tulevia väittelijöitä arvioimaan kriittisesti omia tulkintojaan ja pohtimaan tietoisesti vaihtoehtoisia selityksiä havaitsemilleen muutoksille. Tutkijaksi kouluttautuvan on välttämätöntä opetella käymään systemaattisesti läpi myös tekijöitä, jotka mahdollisesti puhuvat hänen omaa käsitystään vastaan, Himberg kirjoittaa.


Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Poliisiammattikorkeakoulu
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkimustoiminta

TKI-linjaukset banneri