Blogs

Blogs

Expectations vs reality

Emma Salomäki Simon Hagman Published Date 2.10.2019 22.00 Blog

Hösthälsningar från Hervanta!

Mycket är på gång här på Polisyrkeshögskolan, allt från tenter och uppvisningsprov till olika inlämningsuppgifter. Vi är nu inne på slutet av den femte perioden och i mitten av oktober börjar den sjätte perioden, som också är den sista före vi åker på vår arbetspraktik. Detta betyder att vi har en intensiv slutspurt framför oss.

I detta blogginlägg tänkte vi skriva om vilka förväntningar vi hade på polisutbildningen före vi började och hur vi idag upplever den.

Arbetspraktiken är en del av den treåriga polisutbildningen och den börjar efter att man genomgått ett och ett halvt års studier. I början av studierna kändes det aningen galet hur vi skall hinna lära oss grunderna i polisverksamheten på bara ett och ett halvt år. Polisen i Finland behöver ha ett väldigt brett kunnande för att kunna utföra olika uppdrag. Vi har haft mycket bred teori och mycket praktisk utbildning på kort tid, och vi har faktiskt lärt oss massor. All teori som vi har behandlat har varit relevant med tanke på vårt kommande arbete. Under praktiken kommer vi med hjälp av våra handledare att utvecklas och lära oss ännu mera om vårt kommande yrke.

Före utbildningen började, hade vi båda en snäv bild av själva polisyrket, vi blir endera utredare eller ordningspolis. Den bilden har ändrat totalt, polisyrket är väldigt brett med många möjligheter.

Före vi började polisutbildningen hade vi höga förväntningar. En bild hade formats om praktiska studier med allt från skjutning till olika övningar, men även lite teori därtill. Via sociala medier visste vi att vi kommer att få köra polisbil samt få bära våra tjänsteuniformer. Vi hade hört att klassandan kommer att bli bra tack vare att man tränar väldigt tajt i praktiska situationer. Vi hade också förstått att studeranden ofta tillbringar ledig tid på gymmet, så mycket gymträning förväntade vi oss. Helt enkelt en relativt ytlig bild om vad man kan tänka sig att polisstudier kan gå ut på.

Verkligheten har visat sig vara mer innehållsrikt än vi trodde. Juridik har vi läst genom hela utbildningen, och innehållet på Finlex har blivit mer än bekant. Studietempot har varit varierande och studierna har varit krävande, både psykiskt och fysiskt. Vi tränar ganska häftiga saker ibland som man aldrig skulle ha kunnat tänka sig i förväg. Det är bra att vi övar på alla möjliga scenarier, eftersom vi måste vara beredda på varje uppdrag vi i framtiden skall utföra.

Självsäkerheten är en sak som stärkts och en sorts polisidentitet har vuxit fram. Man börjar se på saker och ting från en annan synvinkel. Det är även ovanligt att ha ett så litet lärarteam som vi har och utan dem skulle vi inte ha det så bra som vi har det. Att studera till polis är ganska speciellt och avviker från andra studier på ett positivt sätt.

I mitten av oktober kommer vår klass att åka på en fyra dagar lång studieresa till Norge. Studieresa är något som varje svenskspråkig poliskurs själv ordnar. Vi studerande har själva ansökt om olika stipendier för att finansiera resan. Under resan kommer vi att besöka polisutbildningar i Oslo och Stavern. Vi ser mycket fram emot att bekanta oss med den norska polisutbildningen. I nästa inlägg berättar vi mer om våra upplevelser från resan.

Kom ihåg att ni kan skicka mejl till oss ifall ni har frågor gällande studierna och utbildningen på adresserna simon.hagman(at)poliisi.fi, emma.salomaki(at)poliisi.fi.

Emma & Simon

Emma Salomäki Polisstuderande bloggar Simon Hagman sv