Blogs

Blogs

Fältpraktik

Vanessa Johansson Jessica Örn Published Date 26.5.2014 9.53 Blog

Fältpraktik

 

Nu har fältpraktiken kommit igång. Vi är båda på utredningen, och skall senare i sommar ut på fältet. På fältpraktiken skall man agera mera självständigt och har inte någon utsedd handledare. Detta innebär att man har mera ansvar än under arbetspraktikperioden.

Under fältpraktiken har vi också en hel del distansuppgifter som skall skötas vid sidan av det egentliga arbetet. Vi skall bl.a. göra ett besök till en samarbetspartner till polisen, fundera över trafiksäkerhet samt följa med en rättegångsförhandling. Vi måste också upprätthålla vår kondition för att klara de fysiska testerna som måste vara godkända för att få ut sitt examensbetyg.

Vi skall också skriva slutarbete, då vi enligt planen skall bli färdiga i januari 2015. Före vi blir färdiga skall alla distansuppgifter och slutarbetet vara gjorda och godkända, annars får vi inget betyg. Vi tänkte skriva slutarbete tillsammans om bloggen. I vårt slutarbete kommer vi att bl.a. behandla hur bloggen inverkat på antalet sökande, vilka teman vi skrivit om, samt analysera statistik om hur många som har läst bloggen. Dessutom kommer vi att göra en gallup bland G19 om hur många av de som läst bloggen före de började studera på POLAMK, samt ifall vår blogg inverkade på deras beslut att söka till POLAMK.. Är det någon av er läsare som blivit inspirerade av vår blogg? Ta gärna kontakt och berätta på vilket sätt.

Efter den åttonde perioden i skolan känns det som att man kan sköta sina arbetsuppgifter med mindre handledning av de äldre kollegorna. Man märker att man mognat i sin roll som polis och kan fatta självständiga beslut. Ibland kommer det dock situationer som man inte tidigare stött på, och därför behöver hjälp med att lösa. Och alltid finns det någon som hjälper till!

Det kommer att bli intressant att se hur mycket man har glömt bort av fältarbetet då vi senare i sommar far ut efter att ha varit 9 månader inne på utredningen.

Under sommaren är det mera folk i rörelse ute på gatan, vilket också märks i vårt arbete på polisen.

Kontakta gärna oss ifall det är något ni funderar på eller om ni har blivit inspirerade av vår blogg.
Vanessa.Johansson(at)poliisi.fi, Jessica.Orn(at)poliisi.fi

Ha en riktig trevlig och varm sommar!

Vanessa&Jessica

Jessica Örn Polisstuderande bloggar Vanessa Johansson sv