Breadcrumb

Blogs

Blogs

Från spårsäkring till kommunikation

Gabriele Tasco Published Date 20.12.2023 10.12 Blog

Den tredje och fjärde perioden är över. I dessa perioder hade vi mycket intressant undervisning och många intressanta övningar. Efter sommarledigheten började vi med hantering och användning av tjänstevapen, inledande åtgärder vid alarmuppdrag samt spårsäkring vid brottsplats. Vi har blivit ännu mer insatta i juridiska ämnen såsom polisens befogenheter och användning av olika tvångsmedel. Periodernas höjdpunkt var en två veckor lång kurs om krävande polisuppdrag. Kursen hölls tillsammans med några polisstuderande och poliser från grannländerna.

Trots att vi har övat mycket på skjutbanan satsar vi fortfarande mycket tid på kommunikation inom polisarbetet. Att kommunicera med medborgare på rätt sätt, kunna tilltala dem, ge dem råd och befallningar är den viktigaste kunskapen hos en polis. Om man som polis lyckas med det behöver man sällan använda maktmedel.

På den svenskspråkiga utbildningen har vi många gästföreläsare som kommer och håller undervisning åt oss. Genom utomstående föreläsare får man en ganska unik möjlighet att träffa poliser som arbetar i olika inrättningar runt om i Finland samt med olika uppgifter. Det har varit spännande att få lyssna på olika berättelse från poliser som arbetar på fältet, på Centralkriminalpolisen eller som motorcykelpolis. Ibland kan dock dessa föreläsningar ske på distans och det kan också bli ändringar i schemat i sista minuten. Att få ta del i deras undervisning är ändå värt dessa specialarrangemang.

I denna period har vi även läst mycket polisrelaterad finska och engelska. Om du oroar dig för att söka in till Polisyrkeshögskolan på grund av låga kunskaper i finska, är jag ett levande bevis på att man kan gå långt med rätt inställning, trots vissa utmaningar. Min finska har blivit betydligt bättre under studietiden. Jag har lärt mig mycket finska i skolan, men även i bastun eller i de andra gemensamma utrymmena vi delar med finskspråkiga studerande.

Mitt råd är att ha den rätta inställningen från början, vara modig och våga prata med finskspråkiga studerande. Kom även ihåg att uppmuntra dem att tala svenska med er. De behöver också lära sig svenska. Det är jätteviktigt att det finns poliser som kan ge betjäning både på svenska och finska i vårt samhälle. Finland är officiellt ett tvåspråkigt land.

Jag påminner er om att Polamk ordnar en andra ansökningsperiod till den svenskspråkiga polisutbildningen 15.1–26.2.2024. Vill du bli polis? Du hinner ännu söka!

Jag önskar er alla en god och fridfull jul.

Om ni har frågor kan ni kontakta mig genom att skicka en e-post på adress: [email protected].

Gabriele

Gabriele Tasco Polisstuderande bloggar sv