Breadcrumb

Blogs

Blogs

Älyliikenne Tampereella − eturintamassa kohti älykkäämpiä liikennepalveluita

Polamk_Avauksia Mika Kulmala Published Date 4.11.2015 12.34 Blog

Tampere sijaitsee kahden järven välissä, ja kaupunkiseutu kasvaa nopeasti, joten liikkumisen pitäminen helppona, sujuvana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä ei ole helppoa. Meneillään on useita kehityshankkeita. Rantatunnelin rakennustyöt ovat jo pitkällä. Nyt suunnitellaan modernia raitiotiejärjestelmää, joka toimisi tehokkaana joukkoliikenteen runkoyhteytenä. Samoin käynnissä on esimerkiksi Tampereen liikkumisen solmupisteen, rautatieaseman alueen, suunnittelu.

Suurten infrahankkeiden lisäksi Tampereella tarvitaan uusia, älykkäitä ja kustannustehokkaita keinoja liikenteen haasteisiin. Tampere on panostanut Smart City -kehitykseen kohti älykkyyttä, tiedon hyödyntämistä ja digitalisaatiota muun muassa innovaatioalustojen ja kehitysohjelmien kautta sekä tiedostamalla kaupungin roolin avoimena kehitysalustana ja mahdollistajana. Älykäs liikkuminen on Tampereella tunnistettu ja nostettu yhdeksi Smart City -kehityksen keihäänkärjistä.

Älyliikenteen käytännön ratkaisuja on Tampereella paljon käytössä. Joukkoliikenteen reaaliaikaisessa informaatiojärjestelmässä Tampereella liikkuvat bussit paikannetaan sekunnin välein. Tietoa välitetään matkustajille busseihin ja pysäkeille sekä kolmansille osapuolille hyödynnettäväksi. Tampereella onkin kehitetty avoimien joukkoliikennedatojen päälle lukuisia netti- ja älypuhelinsovelluksia.

Hälytysajossa oleville hälytysajoneuvoille ja aikataulustaan myöhässä oleville busseille voidaan järjestää älykkäät etuudet liikennevalo-ohjaukseen. Uusi versio reaaliaikaisesta pysäköinninopastusjärjestelmästä on juuri valmistunut. Järjestelmän avulla voidaan näyttää keskustassa olevien pysäköintilaitoksien vapaiden paikkojen lukumäärä ja ohjata keskustaan tulevat autoilijat lähimpiin vapaisiin pysäköintitaloihin. Liikenneinformaatiojärjestelmän liikennetiedon ja sisääntuloväylillä olevien infotaulujen avulla voidaan tiedottaa mahdollisista liikennehäiriöistä.

Vahva ja laaja yhteistyö

Älykkään liikenteen kehittämistä on Tampereen seudulla tehty jo pitkään. Vahvassa yhteistyössä on mukana viranomaisia, yliopistoja, tutkimusta ja seudulla olevia alan innovatiivisia yrityksiä. Yhteistyö on konkretisoitunut älyliikenteen kehitysympäristö ITS Factoryssä. Tavoitteena ovat uudet liikkumisen ratkaisut ja palvelut, uusien teknologioiden pilotointi, hyödyntäminen ja tuotantokäyttö sekä uuden liiketoiminnan synnyttäminen. Näitä kaikkia tavoitteita tukee vahva tamperelainen älyliikenteen tutkimus.

Myös uudet käyttövoimateknologiat ovat tulossa Tampereelle. Sähköisen liikenteen toimenpidesuunnitelma on tehty ja ensimmäiset kaupungin toteuttamat sähköautojen latauspisteet rakennetaan vielä tänä vuonna. Myös päätös ensimmäisistä sähköbusseista on tehty − sähköbusseilla ajetaan Tampereella ensi vuonna.

Liikkuminen on muuttumassa kohti uusia helppokäyttöisiä liikkumisen palveluita ja automaattista liikennettä. Tampereellakin on selvitetty miten Mobility as a Service -konseptin mukaisia palveluita voidaan mahdollistaa. Ihmiset ja ajoneuvot toimivat tulevaisuudessa antureina ja tuottavat valtavia määriä dataa, ajoneuvot ovat yhteydessä toisiinsa ja keskustelevat keskenään ja infran kanssa. Tähän liittyviä hankkeita ja pilotteja on Tampereella ollut useita. Ikävät uutiset liikenteestä tältä syksyltä myös Tampereelta laittavat pohtimaan, miten älyliikenneratkaisuilla ja uusien teknologioiden hyödyntämisellä voitaisiin parantaa myös liikenneturvallisuutta. Tässä kaikessa älykkään liikkumisen kehityksessä Tampere on ja tulee olemaan vahvasti mukana.

Mika Kulmala

Mika Kulmala työskentelee Tampereen kaupungilla kaupunkiympäristön kehittäminen -yksikössä projektipäällikkönä. Hänen vastuualueinaan ovat muun muassa liikennevalot, liikenteeseen liittyvät järjestelmät, liikenteen hallinta ja älyliikenne. Kulmala on ITS Finlandin hallituksen ja ITS Factory Management teamin jäsen.