Blogs

Blogs

Minipraktik v. 45

Vanessa Johansson Jessica Örn Published Date 30.11.2012 9.21 Blog

Minipraktik v. 45

 

Hela skolan hade självstudievecka vecka 45 (5-11.11), vi på den svenska klassen fick, om vi ville besöka någon polisinrättning i landet för att göra en så kallad minipraktik. Minipraktikens syfte är att bekanta oss med arbetet på polisstationerna och för att bekanta sig med utrymmena på den polisstation som man förmodligen kommer att göra sin praktik på. Minipraktiken är frivillig, så man behöver inte fara på den om man inte vill. Hela vår klass såg den dock som ett ypperligt tillfälle att få en lite mer verklig bild av vad polisyrket går ut på. Dessutom var det skönt att få göra något mera praktiskt efter två väldigt teoretiska perioder.

Minipraktikens längd bestämdes av polisinrättningen man var till, man fick ge önskemål vilka dagar/tider på dygnet man ville komma. Ifall det passade för polisinrättningen fick man sina önskemål uppfyllda. En del i klassen fick vara med patruller på nattskift, andra endast på dagsskift. En del satt endast på föreläsningar.

Johansson åkte till polisstationen i Borgå och var där i två dagar, ena dagen på utredningen och en dag på fältet. ”Minipraktiken var bra på många sätt: dels fick man en mer realistisk bild av hurdant arbetet egentligen är, dels fick många stifta bekantskap med personalen samt utrymmena på den polisstation dit man själv förmodligen kommer att åka på praktik. Det var intressant att få ta del av vardagen på polisstationen, och de som tog emot mig fick nog svara på en hel del frågor, och jag lärde mig mycket nytt.”

Örn var på sin minipraktik på polisinrättningen i Österbotten, alltså i Vasa. ”Vi var fem stycken som gjorde vår minipraktik där. Polisinrättningen hade ordnat så vi skulle få vara där i två dagar, på tisdagen och onsdagen. På tisdagen var vi förmiddagen med Rörliga polisen för att övervaka den tunga trafiken och eftermiddagen var vi med utredningen. Vi fick även en kort rundvandring i Vasa polisstations kriminallabb. Den här dagen var väldigt intressant och lärorik. Onsdagens schema var att vara ute på fältet i åtta timmar, vi blev utdelade till olika patruller. Jag och en till från klassen var tillsammans med skiftets fältchef. ”

Nu har period 3 kommit igång och på schemat står nu bl.a. straffrätt, straffprocessrätt, trafik, ADB, fysiska maktmedel samt kommunikation på schemat. Vi hade vår första övningsdag förra veckan, och det var intressant att få göra något annat än bara sitta på skolbänken. Vi visste väldigt lite om övningen på förhand och fick mera information just före övningen började. Det var två patruller (som bestod av oss som går på klassen) som skulle komma till en kollisionsplats och reda ut situationen och vidta nödvändiga åtgärder. Det var mycket intressant att få se hur patrullerna agerade, och det gav också mera motivation till studierna då man såg att vi ändå snappat upp något av det som har lärts ut! Vi konstaterade dock nog att vi ännu har en lång väg att gå före vi nästa sommar skall åka ut på arbetspraktik.

Jessica Örn Polisstuderande bloggar Vanessa Johansson sv