Blogs

Blogs

Period 3.

Vanessa Johansson Jessica Örn Published Date 17.12.2012 9.23 Blog

Period 3.

 

Nu har vi kommit tillbaka hit till Polisyrkeshögskolan för sista gången i år. Nästa gång vi kommer tillbaka hit till skolan är det ca ett halvt år tills vår arbetspraktik börjar. Sista veckan på tredje perioden har nu inletts och denna vecka är det några prov och praktiska övningar som står på schemat. Det är också en hel del inlämningsuppgifter som skall göras före vi kan bege oss hem på jullov.

Denna period har varit lite annorlunda på det sättet att vi haft mera praktiska övningar än under de tidigare perioderna. Vi har t.ex. haft en hel del fysiskt maktmedel och börjat med självförsvarsövningar. Vi har också haft övningar i radiokommunikation. Denna period har vi också haft en hel del språk, vilket också behövs i polisens arbete. I svenskan hade vi ett större projektarbete där vi skulle intervjua en person som arbetar med något som berör polisen. Sedan skulle vi sammanställa allt material vi skaffat fram och hålla ett föredrag inför klassen på ca 20 minuter. Det var mycket intressant att få lyssna på allas föredrag då det bl. a. handlade om polisens beredskapstrupper och bombdesarmering. Det var också lärorikt att få höra om hur vi skall bemöta t.ex. invandrare och missbrukare.

Vi har också suttit dejour denna period. Detta innebär att man har som uppgift att övervaka skolområdet nattetid och ibland också på veckosluten. Vi har 2-3 turer per person, och vi sitter alltid två stycken under en tur. En tur varar i 12 timmar och det är bra att få testa på nattarbete, då det hör till polisens arbetstider. Då man sitter dejour ansvarar man för vem som släpps in på området, och man ansvarar för att släcka och låsa de olika utrymmena som finns på området. Man ansvarar också för allas säkerhet då det är dejouren som ansvarar för evakueringen av internaten vid brandalarm.

På fritiden har vi gjort en hel del skoluppgifter men också haft tid för bl. a. julfester och bastukvällar. Vecka 48 var vi rekordmånga svenskspråkiga kurser på plats samtidigt, och detta firade vi med att ordna en gemensam bastukväll. G 18, alltså vi, ansvarade för att ordna bastukvällen för G16 som var inne på sin sista period, och samtidigt var också underbefälskursen, som kommer igång i början på nästa år, på introduktion här på skolan.

Har ni märkt att ansökningsperioden för nästa svenskspråkiga kurs har börjat? Sista dagen i ansökningsperioden är 15.2.2013, och på Polisyrkeshögskolans hemsida http://www.polamk.fi/ > på svenska eller www.polisyrkeshogskolan.fi hittar ni mera information om ansökan.

Här i Hervanta kommer julen smygande runt hörnet och vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

Jessica Örn Polisstuderande bloggar Vanessa Johansson sv