Breadcrumb

Blogs

Blogs

Rotering inom de olika delarna av myndigheten

Oskar Pellas Published Date 26.9.2016 9.54 Blog

Hej alla!

Nu är sommaren snart slut, och det börjar märkas ute på stadens gator. På Åland händer mycket av de årliga evenemangen som anordnas under sommarmånaderna, och efter att alla turister har farit hem och semestrarna är över, tenderar det till att lugna ner sig. Man ser inte lika mycket människor i rörelse under nätterna, med undantag för helger. Antalet anmälningar som kommer in minskar lite grann. Arbetet under sommarmånaderna har varit oerhört intressant- och givande, med arbete att göra under så gott som hela arbetspasset varje gång. Vissa dagar har det till och med blivit flera timmar övertid.

Sen den 23:e augusti har jag roterat från fältverksamheten. Jag har sedan dess varit med narkotikagruppen i två dagar och följt med när de har arbetat. Tiden var för knapp för att jag i detalj skulle ha kunnat sätta mig in i något ärende och utfört någon åtgärd, men jag fick istället en helhetsbild av deras verksamhet och arbetsmetoder.

Efter att har varit med narkotikagruppen i två dagar var det dags för rotation igen, denna gång till tillståndstjänster. På tillståndssidan, som jag kallar det, utförs bland annat vapengranskning, registrering av vapen i vapenregistret, samt att man skickar ut innehavstillstånd. Där hanteras även ärenden som har med pass- och körkort att göra, utlänningsärenden, med mera. Att vi roterar runt till bland annat tillståndstjänster beror på att vi som praktikanter skall få en helhetsbild av alla de olika delarna av polismyndigheten, vilket bara är bra enligt mig. Jag hade före jag började på tillståndstjänster väldigt dålig insyn i vad de egentligen arbetade med, och hur deras arbetsdag såg ut, men nu har jag en bra överblick av vad de sysslar med.

Vidare från tillståndstjänster var det dags att ansluta sig till krävande utredning, där jag har varit denna vecka från den 29:e till och med 31:a augusti. Där hanteras bland annat ärenden som har med barn att göra och våld i parförhållanden. Dessa ärenden tenderar under förundersökningens gång att växa med till exempel att nya målsäganden tillkommer, nya vittnen som skall höras, läkarutlåtanden som skall beställas, olika prover som skall göras, brottsplatsundersökningar som skall utföras. Listan kan göras lång. På den krävande utredningen finns också en IT-forensiker. IT-forensik är ett område som jag personligen har varit nyfiken på att veta mer om, så där var det mycket intressant att följa med under en arbetsdag. Jag fick även ta del av utredningsmaterial i olika ärenden där det är barn inblandade. Där var brottsrubriceringarna sexuellt utnyttjande av barn samt grovt sexuellt utnyttjande av barn. Det var ingen munter läsning.

Imorgon är det den första september och då skall jag återigen till tillståndstjänster en dag. Veckan efter det skall jag rotera igen, och då bär det av till tekniken om jag minns rätt, i tre veckor.

Som jag har skrivit i tidigare inlägg tar jag gärna emot e-post från er läsare, om det är något särskilt ni vill att jag ska skriva eller berätta om. Ni kan skriva till mig på adressen oskar.pellas(at)poliisi.fi.

Vi hörs!

Oskar

Oskar Pellas Polisstuderande bloggar sv