Blogs

Blogs

Sammandrag om 5:e perioden

Vanessa Johansson Jessica Örn Published Date 26.2.2013 7.51 Blog

Sammandrag om 5:e perioden

 

5:e perioden har varit mycket lärorik och vi har gått igenom mycket praktiskt som vi kommer att ha direkt nytta av senare i arbetslivet. Vi har haft en hel del inlämningsuppgifter och skrivit många böter. Perioden avslutades igen med en övningsdag där vi fick använda och testa våra kunskaper. Vi har även lärt oss hur man skall dokumentera det skedda på en olycksplats genom att fotografera och ta mått. Vi har även fått lära oss att rita skiss på olycksplatsen med hjälp av ett datorprogram.

Övningsdagen bestod av sex olika punkter. Vi skulle bland annat skriva böter, reda ut en trafikolycka, ta fast en berusad person som snattat samt ta emot en anmälan om ett borttappat körkort. Det som försvårade uppgifterna var att några av kunderna endast talade finska vilket ledde till problem för en del av klassen. Det kändes som att man lärt sig en hel de sedan förra övningsdagen, men vi har nog en del kvar att lära oss.

Denna vecka inledde en ny finsk klass sina studier, och samtidigt kom G17 tillbaka från sin arbetspraktik. Detta innebär att vi för tillfället är tre svenskspråkiga klasser inne samtidigt. På kvällarna denna vecka kommer det att ordnas program för de nya eleverna, så att de får bekanta sig med varandra och presentera sig för de äldre eleverna. Det hör till traditionen att den yngre av de svenskspråkiga klasserna ordnar bastukväll för de äldre eleverna.

Nu återstår endast tre perioder före vi far ut på arbetspraktik.
I väntan på våren och varmare tider ser vi fram emot en intressant period!

Har ni några frågor till oss eller andra synpunkter på vår blogg kan ni 

Jessica Örn Polisstuderande bloggar Vanessa Johansson sv