Breadcrumb

Blogs

Blogs

Sök in och bli en del av Polamks familj!

Gabriele Tasco Published Date 23.2.2024 9.20 Blog

Perioden 5 är i full gång och känslan att jag är på rätt plats blir alltmer större. På Polisyrkeshögskolan deltar vi i många olika kurser. Ju längre vi studerar här, desto mer varse blir vi om hur alla ämnen är enhetliga. Varje dag ser annorlunda ut. Under samma dag kan vi läsa juridik, öva på brottningsmattan eller på skjutbanan, studera finska eller engelska eller ha någon utomstående föreläsare.

Nu i femte perioden har vi börjat med forskning och utveckling. Det är ett ganska omfattande ämne på 7 studiepoäng. Målet är att vi blir bekanta med olika tekniker och metoder som vi kan använda oss av när vi skriver lärdomsprovet.

I denna period har vi haft mycket finska. Jag har även deltagit i en frivillig kurs i kundbetjäning på finska. De senaste månaderna har jag satsat mycket energi på inlärning av finska. Den största belöningen var att jag klarade både den muntliga och skriftliga tentamen i finska.

Praktikperioden närmar sig. Vi ser fram emot att kunna öva alla saker vi har lärt oss i skolan. Så småningom kommer vi att veta på vilken plats vi utför vår praktik. Spänningen ökar hela tiden.

Jag vill passa på att gratulera dem som har blivit antagna till den svenska utbildningen som börjar i augusti. Jag vill ännu påminna er om att ansökningstiden för den svenskspråkiga utbildningen pågår till 26.2.2024 (kompletterande ansökan till den utbildning som börjar i augusti). Sök in och bli en del av Polamks familj. Ni får möjlighet att studera på en härlig plats och utbilda er till ett mångsidigt och intressant yrke.

Om ni har frågor kan ni ta kontakt med mig på [email protected].

Gabriele

Gabriele Tasco Polisstuderande bloggar sv