Breadcrumb

Blogs

Blogs

Tillbaka i rutinerna efter sommarlovet

Emma Salomäki Simon Hagman Published Date 4.9.2019 21.59 Blog

Hej alla läsare! Nu är vi tillbaka från en skön och välbehövd sommarledighet. Framför oss väntar en fullspäckad höst med många intressanta ämnen. Redan om ungefär fyra månader är det tänkt att vi skall ut på vår arbetspraktik och före det har vi ännu mycket att lära oss.

För att gå tillbaka till tiden före sommarlovet, skrev vi i vårt förra inlägg att vi skulle delta i en obduktion. Den dagen kommer troligen alla på klassen att komma ihåg livet ut. Utan att gå in på detaljer kring obduktionen kan vi konstatera att det var väldigt intressant och viktigt att veta hur en obduktion går till. Till en av polisens uppgifter hör det att utföra dödsorsaksundersökning. Före vi besökte Tammerfors universitetssjukhus hade vi gått igenom teori om dödsorsaksundersökning, därmed hade vi förhandskunskap om vårt arbete som sker före själva obduktionen och kunde på ett konkret sätt koppla teori till praktik.

Efter sommarlovet började skolan direkt i normalt tempo, och snabbt kändes det som att man aldrig skulle ha varit på sommarlov. Vi har börjat med nya ämnen som trafikstraffrätt och forskning, utveckling och innovationer. Det är dags för oss att börja fundera på vårt kommande lärdomsprov som vi skall skriva. Lärdomsprovet som kändes så långt borta är inte det längre. Utöver det teoretiska har vi haft besök av en hundförare från Vasa och hans två polishundar. Det var en väldigt givande dag och väldigt roligt att följa med hundarnas arbete från närhåll i praktiken. En av hundarna var bara ett och ett halvt år och i början av sin utbildning, men han imponerade ändå oss alla med hur bra han redan nu kunde leta efter droger och ta fast en person.

Under den andra veckan efter att vi kom tillbaka till skolan ordnades urvalsprov för nästa svenskspråkiga polis-YH kurs som preliminärt börjar i januari 2020. Vi hoppas att det gick bra för er som deltog i urvalsprovets första skede.

Ifall det dyker upp några frågor gällande utbildningen eller andra delen i urvalsprovet är det som vanligt bara att skicka mejl till oss på: simon.hagman(at)poliisi.fi & emma.salomaki(at)poliisi.fi.

Emma & Simon

Emma Salomäki Polisstuderande bloggar Simon Hagman sv