Breadcrumb

Blogs

Blogs

Tillbaka till skolan efter sommaren

Gabriele Tasco Published Date 11.8.2023 12.30 Blog

Sommarledigheten tog slut och vi har återvänt till skolan. Den tredje perioden inleddes förra veckan och vi har ännu en lång studietid kvar innan vi får börja vår praktikperiod nästa sommar. Under den tredje perioden kommer vi att fortsätta med bl.a. olika juridiska ämnen, idrottsundervisning och fysisk handlingsförmåga, finska, maktmedel samt övervaknings- och alarmverksamhet. Vi kommer även att börja med engelska och trafiksäkerhet.

Sommaren har innefattat både trevliga och svåra stunder. Oberoende av vilka utmaningar och motgångar man upplever känner man inte sig ensam i Polisyrkeshögskolan. Vi är en liten familj som stöder och hjälper varandra. Vi finns alltid där för varandra och skolan ser till att var och en får den hjälp som behövs. Dessutom gör svårigheter och utmaningar en grupp tajtare. Vi kommer att fortsätta kämpa lika hårt för att nå vårt mål, både för oss och för de som inte har getts denna möjlighet.

Jag förväntar mig ett tufft år med många kurser som ska avklaras innan praktiken börjar. Hittills har jag klarad av alla kurser och jag önskar fortsätta i samma riktning.

Jag vill ännu påminna er om att ansökningstiden till den svenskspråkiga utbildningen som börjar i augusti 2024 pågår fram till den 14.8. Jag hoppas att så många som möjligt kommer att delta på urvalsprovet. Ni behövs!

Om ni vill ta kontakt med mig kan ni skicka ett meddelande på [email protected].

Gabriele

Gabriele Tasco Polisstuderande bloggar sv