Breadcrumb

Blogs

Blogs

Vår väg till Polisyrkeshögskolan

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Published Date 19.9.2016 9.32 Blog

Välkommen att ta del av den nya svenskspråkiga bloggen här på Polisyrkeshögskolan. I klasserna här på skolan har studerandena olika ansvarsuppgifter. Vi kände att uppgiften att skriva blogg passade oss perfekt eftersom vi båda tycker om att skriva. Redan innan vi sökte hit till Polisyrkeshögskolan har vi aktivt följt med de tidigare studerandeloggarna, bloggarna har fungerat dels som informationskanal om polisutbildningen men också som motivationskälla. Vårt syfte med bloggen är dels att berätta om våra upplevelser här på utbildningen men också att motivera eventuellt framtida sökande.

Innan polisstudierna arbetade jag (Elias) nästan fyra år som elmontör och jag (Daniel) studerade till klasslärare. Varför valde vi då att söka till Polisyrkeshögskolan? Vi har båda två varit intresserade av polisyrket under en längre tid. Det som intresserar oss just i det här yrket är att arbetsuppgifterna är varierande och det finns många valmöjligheter inom branschen. Det som motiverar oss mest är att man varje dag får jobba bland människor, att kunna vara till hjälp och göra samhället till en tryggare plats.

Vår resa till polisyrket började en kall februarimorgon senaste vinter. Vi var strax under 100 personer som var kallade till urvalsprov här på Polisyrkeshögskolan. Vi minns att stämningen i aulan var spänd och vi tror nog att de flesta var nervösa inför provets olika delmoment. Efter flera timmar av prov och tester var den första dagen i urvalsprovet över. Proven var minst sagt krävande och även om man läst, tränat och förberett sig väl kände vi en viss ovisshet om hur det hade gått. Vi åkte hem och väntade med spänning på kallelse till urvalsprovet andra skede. För oss visade det sig att det hela hade gått vägen och vi blev båda kallade till del två i urvalsprovet. Efter flera tester och en intervju var det återigen dags att vänta en månad. I maj fick vi det preliminära beskedet att vi hade blivit antagna till polisutbildningen. Efter en hälsogranskning och en säkerhetsutredning av Skyddspolisen fick vi i början av juni det efterlängtade slutgiltiga beskedet att vi hade blivit antagna till Polisyrkeshögskolan.

I skrivande stund sitter vi skolans bibliotek och skriver detta blogginlägg. Vi har studerat sex veckor och vi trivs som fisken i vattnet. Vi känner båda två att vi gjort helt rätt yrkesval. De första veckorna här på skolan har gått åt till att studera juridik, socialisera och bekanta sig med studiemiljön. Den första perioden, det vill säga de tio första veckorna här på skolan är till största delen teoretiska. På våra lektioner behandlas bland annat straffrätt, befogenheter och polisens roll i samhället. Även om lektionerna kan vara krävande ibland är de väldigt intressanta. Vi har nu fyra veckor kvar av första perioden och så småningom kommer vi börja med mera praktiska övningar vilket vi också ser framemot.

Under denna tid har vi också hunnit bekanta oss med studiemiljön och med studiekamraterna. Vi upplever att vi har väldigt bra gemenskap i klassen och vi har redan hittat goda vänner. Före vi inledde studierna har vi hört att gemenskapen bland studerandena här på skolan är väldigt bra och det har också bekräftats för oss. Det sociala klimatet fungerar väl i hela skolan, det spelar ingen roll vilken klass eller årskurs man går i så hälsar man på varandra och behandlar varandra likvärdigt. Detta har vi upplevt som mycket välkomnande och positivt.

Vi hoppas den här bloggen ska fungera som motivationskälla för er som är intresserade av att söka till utbildningen men också som ett ansikte utåt från oss som polisstuderande. Om ni har frågor som berör utbildningen kan ni kontakta oss via e-post på adresserna: daniel.lundqvist(at)poliisi.fi eller elias.forsblom(at)poliisi.fi.

Daniel & Elias

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Polisstuderande bloggar sv