Breadcrumb

Blogs

Blogs

Vilka egenskaper krävs av en polis?

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Published Date 30.1.2017 11.21 Blog

Hej igen! Ett nytt år med nya möjligheter, eller vad man nu brukar säga. Med samtliga tentamen godkända och efter ett välbehövligt jullov, är vi nu tillbaka i Tammerfors med ny energi och även med en gnutta iver. Under våren kommer vi göra många intressanta saker, och utbildningen blir mer och mer praktiskt inriktad för varje vecka som går. Under våren kommer vi syssla med maktmedel, operativ verksamhet och förundersökning.

I detta inlägg tänkte vi skriva om olika egenskaper som kan vara bra att ha om man vill bli polis. Dessa egenskaper testas redan under urvalsproven och krävs av den studerande i utbildningen. Säkerligen finns det fler egenskaper som är bra att ha men här är några som vi själva anser att kan vara viktiga för en eventuellt blivande polis. Dessa egenskaper är följande:

Kommunikationsförmåga. Som polis arbetar man bland människor på en daglig basis och kundbetjäning är en av våra arbetsuppgifter. Utan en förmåga att kommunicera såväl skriftligt som verbalt försvåras arbetet och missförstånd kan uppstå. Av en polis krävs det att man klarar av att möta och kommunicera med människor i olika livssituationer oberoende vem de är. Vidare är det viktigt att man som polis förstår sin roll i samarbete med andra myndigheter, exempelvis med räddningsverket vid en trafikolycka.

Socialkompetens. Kommunikationsförmåga och socialkompetens går i princip hand i hand genom hela polisarbetet. Som polis utsätts man för alla möjliga och omöjliga sociala situationer. Exempelvis krävs det av en polis att man ska klara av att lugna ner situationer, hålla förhör och lämna dödsbud. Detta är bara några exempel på sådana situationer som kan vara krävande ur ett socialt perspektiv.

Kritiskt tänkande. Som polis kan man inte se genom ”tunnelseende”. Varje situation och händelse kräver att man ser till fallet. Ingen situation är exakt den andre lik. Även om man kan ha en bild av hur en händelse har gått till så utreder man varje situation objektivt och det krävs att man tänker utanför lådan. En händelse är kanske inte alltid riktigt så som den såg ut från början.

Ledaregenskaper. När vi som poliser kommer till en olycksplats eller brottsplats måste vi kunna fatta beslut och leda verksamheten också i krävande och plötsliga situationer. Det är också viktigt att kunna hålla fast vis sina beslut och att inte låta utomståendes känslor eller åsikter påverka. Givetvis måste man som ledare även kunna medge fel om man fattat felaktiga beslut. Även som yngre- eller äldre konstapel måste man i vissa situationer fatta beslut och ta ledarrollen även om man inte tillhör underbefälet eller befälet.

En bra grundkondition. Tidigare var det en förutsättning att vara stor och stark om man ville bli polis, visst är det en fördel idag också men med många olika specialuppgifter och med en verksamhet som är i ständig förändring och utveckling behövs många olika egenskaper. Även om grundkondition är en förutsättning för samtliga arbetsuppgifter så krävs det inte att alla poliser är bredaxlade, långa och muskulösa. Som polis kan man hamna ut för alla möjliga situationer där åtminstone grundkondition är ett måste. Sen finns det nog sådana uppgifter som kräver mera fysisk förmåga som utifrån grundkonditionen går att träna upp.

Stresstålighet. Som vi nämnt ovan så vet man inte vilka krävande situationer man kan hamna ut för när man jobbar som polis. Därför är det viktigt att vara stresstålig så man inte fattar felaktiga beslut eller gör någonting förhastat, eller kanske ännu värre, låter bli att agera över huvudtaget. Vidare behöver man klara av att i vissa situationer kunna ta snabba beslut även under tidspress.

Självkännedom. Sist men inte minst så är självkännedom en väldigt viktig egenskap som en polis behöver. Det är viktigt att man känner sig själv, att man vet sina styrkor och svagheter. På så vis kan man förbereda sig inför krävande uppdrag och helt enkelt före det ”vanliga arbetsskiftet”. Med god självkännedom kan man bättre bearbeta sådana saker som exempelvis efter ett uppdrag som varit psykiskt tungt.

Givetvis så finns det många fler egenskaper som kan vara bra och viktiga inom polisyrket. Dessa kunde exempelvis vara ansvarskänsla, organisationsförmåga och en god moral. Vi kanske skriver mera om dessa i ett annat inlägg men de vi tog upp i detta inlägg var de vi spontant ansåg mest väsentliga. Kanske våra tankar ändras vartefter vi fått mer utbildning, tid på fältet och så att säga mera ”kött på benen”.

Vi vill passa på att tacka de läsare som skickat in frågor till oss, det är roligt att ni har frågor. Ni får gärna skriva om olika ämnen vi kunde skriva om i bloggen framöver, eller om ni annars har frågor om utbildningen. Som vanligt kan ni kontakta oss via mail på adresserna daniel.lundqvist(at)poliisi.fi eller elias.forsblom(at)poliisi.fi

Daniel & Elias

Daniel Lundqvist Elias Forsblom Polisstuderande bloggar sv