Samarbetet med andra högskolor utvidgas – Polamk ansluter sig till CampusOnline och tjänsten för korsstudier

22.6.2021 10.00
Nyhet

Polisstuderandenas möjligheter att genomföra fritt valbara studier utvidgas när Polamk från och med höstterminen 2021 ansluter sig till yrkeshögskolornas studieutbudsportal CampusOnline samt Tammerfors universitets och Tammerfors yrkeshögskolas tjänst för korsstudier.

– Polamks examensstuderande kan i fortsättningen välja studier som utvidgar eller stöder deras yrkeskompetens från andra högskolor. CampusOnline-portalen och korsstudietjänsten vid högskolorna i Tammerfors innehåller lämpliga kurser för polisstudierna, till exempel kurser i psykologi, förvaltningsvetenskaper, kurser från social- och hälsovårdsbranschen samt kurser i språk, berättar utbildningsplanerare Maija Ohvo vid Polamk.

Samtidigt kommer vissa studier vid Polisyrkeshögskolan att erbjudas studerande vid andra finländska yrkeshögskolor och vid Tammerfors universitet.

– För portalen CampusOnline håller vi på med en webbkurs som presenterar polisverksamheten. Dessutom erbjuder vi studerande vid Tammerfors universitet och Tammerfors yrkeshögskola de kurser som Erasmus-utbytesstuderande som kommer till Polisyrkeshögskolan avlägger här. Nästa höst är temat för dessa internationella kurser aktuell polisforskning och finländsk polisverksamhet.

Studerande vid Polisyrkeshögskolan får mer information om studierna i CampusOnline-portalen och korsstudierna vid högskolorna i Tammerfors via Polamks intranät. Alla kurser som erbjuds finns listade i CampusOnline-portalen och i Tammerfors högskolesamfunds tjänst för korsstudier.

Polisutbildning Polisyrkeshögskolan Tampere
Polisyrkeshögskolan
att studera
polisutbildning