Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa laajenee – Polamk liittyy CampusOnline- ja ristiinopiskelupalveluun

Julkaisuajankohta 22.6.2021 10.00
Uutinen

Poliisiopiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa vapaasti valittavia opintoja laajenevat, kun Polamk liittyy syyslukukaudesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulujen CampusOnline-opintotarjontaportaaliin sekä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelupalveluun. 

– Polamkin tutkinto-opiskelijat voivat jatkossa valita muista korkeakoulusta opintoja, jotka laajentavat tai tukevat heidän ammatillista osaamistaan. CampusOnline-portaalista ja tamperelaisten korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelusta löytyy poliisiopintoihin sopivia kursseja esimerkiksi psykologiasta, hallintotieteistä, sosiaali- ja terveysalalta sekä kielistä, kertoo koulutussuunnittelija Maija Ohvo Polamkista.

Samalla Poliisiammattikorkeakoulun joitakin opintoja tulee tarjolle muiden suomalaisten ammattikorkeakoulujen ja Tampereen yliopiston opiskelijoille.

– CampusOnline-portaaliin meillä on tekeillä poliisitoimintaa esittelevä verkkokurssi. Lisäksi tarjoamme Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoille niitä kursseja, joita Polamkiin tulevat Erasmus-vaihto-opiskelijat suorittavat täällä. Ensi syksynä näiden kansainvälisten kurssien teemoja ovat ajankohtainen poliisitutkimus ja suomalainen poliisitoiminta.

Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijat saavat Polamkin intranetistä lisätietoa CampusOnline-portaalin opinnoista ja tamperelaisten korkeakoulujen ristiinopiskelusta. Kaikki tarjolla olevat kurssit on listattu CampusOnline-portaalissa ja Tampereen korkeakouluyhteisön ristiinopiskelupalvelussa.

Poliisiammattikorkeakoulu Poliisikoulutus Tampere