Avauksia: Ammattilaiset tarvitsevat lisäkoulutusta lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseen

Julkaisuajankohta 27.9.2019 14.10
Uutinen

Lähisuhdeväkivalta on Suomessa edelleen merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi sillä on mittavia vaikutuksia niin kansanterveyteen ja -talouteen, ja se työllistää useita eri viranomaisia sekä muita ammattilaisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen projektipäällikkö Elisa Niklander ja Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Marianne Mela toteavat Polamkin verkkosivujen Avauksia-palstalla, että suurin osa lähisuhdeväkivallasta jää kuitenkin piiloon viranomaisilta. Esimerkiksi poliisille ilmoitetaan vain noin kymmenen prosenttia lähisuhdevaltaan liittyvistä rikoksista.

”Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja asian puheeksi ottaminen ovat merkittäviä tekijöitä väkivallan ilmitulemiseksi. Tutkimustiedon valossa tiedämme kuitenkin, että ammattilaiset ovat saaneet vain vähän tai eivät lainkaan koulutusta lähisuhdeväkivaltailmiöön liittyen”, kirjoittavat Niklander ja Mela. Samalla he esittelevät uuden ”Luo luottamusta – Puutu väkivaltaan” -verkkokoulutuksen, joka on suunniteltu täyttämään osaltaan viranomaisten koulutustarvetta.

Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

» Avauksia-palstan kirjoitukset Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen