Navigointivalikko

Etiikka ja avoin tiede sisältö

Etiikka ja avoin tiede

Poliisiammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja toimimme tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden ja periaatteiden mukaan.

Olemme allekirjoittaneet suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen 2020–2025. Julistukseen sitoutuminen tarkoittaa muun muassa sitä, että edistämme avoimuutta kaikessa tutkimus­yhteisömme toiminnassa. Julistuksen allekirjoittaneet tutkimusyhteisöt haluavat kehittää tieteellisten tutkimustuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa.

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisusarjojen julkaisut ovat vapaasti saatavissa verkossa ammattikorkeakoulujen Theseus-palvelussa. Osa Polamkin tutkimusaineistoista, kuten Poliisibarometrin aineisto, on avoimesti saatavilla ja muiden tutkijoiden hyödynnettävissä Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.

Kehitämme edelleen toimintaamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Polamkissa toimii avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämistä varten perustettu työryhmä.

Lisätietoa: [email protected]

Banneri Avoin tiede ja tutkimus

Näin haet tutkimuslupaa linkkilista