Navigointivalikko

Etiikka ja avoin tiede sisältö

Etiikka ja avoin tiede

Poliisiammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Teemme tutkimusta eettisesti kestävällä tavalla ja toimimme tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeiden ja periaatteiden mukaan.

Avoin tiede pyrkii edistämään avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Se koskee muun muassa julkaisujen ja aineistojen avointa saatavuutta, oppimisen ja oppimateriaalien avoimuutta sekä muutenkin avointa toimintakulttuuria.

Kehitämme toimintaamme avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi Polamkin julkaisusarjojen julkaisut ovat vapaasti saatavissa verkossa.

Osa Polamkin tutkimusaineistoista, kuten Poliisibarometrin aineisto, on avoimesti saatavilla ja muiden tutkijoiden hyödynnettävissä Yhteiskuntatieteellisessä tietoarkistossa.

Näin haet tutkimuslupaa linkkilista