Murupolku

Päällystötehtäviin YAMK hero

Päällystötehtäviin (YAMK)

Poliisi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittanut voi työskennellä poliisin päällystötehtävissä eli esimerkiksi komisariona tai ylikomisariona.

Tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä, ja koulutus kestää kaksi vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa keskitytään johtamistaitoihin ja esimiestehtäviin.

Komisarion ja ylikomisarion olkapoletteja.