Murupolku

Navigointivalikko

Pelastusalan päällystötehtäviin (AMK) sisältö

Pelastusalan päällystötehtäviin (AMK)

Pelastusalan päällystötutkinnon (AMK) opiskelijat ovat Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijoita, ja tutkinnonanto-oikeus on Polamkilla. Tutkintokoulutuksen järjestämisvastuu on Pelastusopistolla, joka sijaitsee Kuopiossa.

Pelastusalan päällystötutkinto (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää neljä vuotta.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä sisäisen turvallisuuden ja pelastustoimen alalla. He hyödyntävät laaja-alaisissa tehtävissä johtamisvalmiuksien lisäksi pelastustoiminnan, onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen ammattiosaamista, myös kansainvälisissä yhteyksissä. Virkanimikkeitä ovat esimerkiksi pelastuspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, palopäällikkö ja palotarkastaja.

Saat lisätietoa koulutuksesta ja siihen hakemisesta Pelastusopiston verkkosivuilta.

Tietoa pelastusalan päällystötutkinnosta (AMK) Pelastusopiston verkkosivuilla