Murupolku

Poliisin täydennyskoulutus hero

Poliisin täydennyskoulutus

Järjestämme monenlaista ammatillista täydennyskoulutusta poliisissa työskentelevien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Tarjolla on sekä laajoja koulutuskokonaisuuksia että lyhyitä kursseja ja seminaareja.

Merkittävä osa poliisin henkilöstöstä osallistuu vuosittain Polamkin järjestämään koulutukseen.

Miekkaleijonaa kuvaavia hihamerkkejä poliisihaalareissa.

Poliisin täydennyskoulutus sisältö

Erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat laajoja täydennyskoulutusohjelmia. Niiden avulla opiskelija laajentaa ja syventää ammattiosaamistaan sekä saa valmiuksia vastata oman alan kehittämishaasteisiin.

Poliisialipäällystön erikoistumisopinnot valmentavat työnjohtotason esimiestehtäviin. Opinnot antavat kelpoisuuden alipäällystövirkoihin, kuten ylikonstaapeliksi. Laajuudeltaan erikoistumisopinnot ovat 45 opintopistettä, ja kokonaisuuden suorittaminen kestää reilun vuoden.

Partiokoiranohjaajan erikoistumisopinnot antavat pätevyyden poliisikoiranohjaajan tehtäviin. Opinnot ovat laajuudeltaan 40 opintopistettä. Opintokokonaisuuden suorittaminen kestää noin kaksi ja puoli vuotta.

Poliisialipäällystön erikoistumisopintojen opetussuunnitelma

Partiokoiraohjaajan erikoistumisopintojen opetussuunnitelma

Katso myös Poliisikoiranohjaajat-sivu

Kurssit ja seminaarit

Polamk järjestää sekä poliiseille että muulle poliisin henkilöstölle erilaisia kursseja, neuvottelupäiviä ja seminaareja. Koulutuskalenterissamme on tarjolla kursseja poliisitoiminnan eri aluilta, esimerkiksi kyberrikosasiantuntijoille, moottoripyöräpoliiseille, lupahallinnon asiantuntijoille ja talousrikosasiantuntijoille.

Myös poliisin yksiköt järjestävät koulutusta omalle henkilöstölleen.

Teemme täydennyskoulutukseen liittyvää yhteistyötä muun muassa Tullin, Rajavartiolaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen ja Syyttäjälaitoksen kanssa.

Poliisissa työskentelevät saavat lisätietoa täydennyskoulutuksista poliisin intranetistä.