Opiskelijaprojektit sisältö

Opiskelijaprojektit

Poliisiopiskelijat voivat osallistua Polamkin TKI-projekteihin osana opintoja. Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat turvallisuusalaan liittyviä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita yhteistyössä projektin tilaajan kanssa.

Projektissa opiskelijan tukena on aina Polamkin kokenut opettaja tai asiantuntija sekä hänen kauttaan myös turvallisuusalan kansalliset ja kansainväliset verkostot ja kumppanit.

Kannustamme poliisiopiskelijoita TKI-projekteissa kokeilukulttuuriin ja luoviin ratkaisuihin. Projekteissa työskennellessään opiskelijat oppivat hyödyntämään omaa osaamistaan työelämässä. He voivat käyttää myös ennen poliisikoulutusta hankittua osaamistaan.

Kolme virkapukuista poliisiopiskelijaa pöydän ääressä selaamassa papereita.

Ehdota projektin aihetta

Kuka tahansa voi ehdottaa Polamkille TKI-opiskelijaprojektin aihetta. Hankkeiden lähtökohtana ovat yhteistyökumppanien ja yhteiskunnan tarpeet. Tilaamalla opiskelijaprojektin yritys tai yhteisö saa poliisiopiskelijoita kehittämään turvallisuuteen liittyviä palveluja, tuotteita ja prosesseja.

Projektien aiheita ovat olleet esimerkiksi kaupunkiympäristön turvallisuuden parantaminen valaistuksen avulla, lähipoliisitoimintaa tukevan verkkosovelluksen kehittäminen ja pilotointi sekä vihapuheen torjunta. Opiskelijaprojekteja on tehty yhteistyössä poliisiyksiköiden, kuntien, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä osana EU-hankkeita.

Voit ehdottaa opiskelijaprojektin aihetta täyttämällä Webropol-lomakkeen. Samalla lomakkeella voit ehdottaa myös opinnäytetyön aihetta.

Ehdota projektin aihetta Webropol-lomakkeella

Tutustu jo tehtyihin opinnäytteisiin Theseus-palvelussa

Polamkin opiskelijat saavat lisätietoa tarjolla olevista projekteista Wilmasta.

Navigointivalikko