Avauksia: Ei-tietäminen ja oppimisen sietämätön keveys

Julkaisuajankohta 24.6.2019 11.20
Uutinen

Poliisi kohtaa muuttuvassa toimintaympäristössään yhä haastavampia tilanteita, jotka edellyttävät uudenlaista osaamista.

Vaikeimpia tilanteita, kuten esimerkiksi terrori-iskua tai kriittisen infrastruktuurin vakavaa häiriötä, ei voi ennalta tunnistaa eikä niiden ratkaisemiseen tarvittava tieto ole valmiiksi hallussa. Tällöin punnitaan toimijan todelliset taidot ja osaaminen.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkija Ossi Heino ja tutkija, tietohallintoasiantuntija Joanna Kalalahti pohtivat asiaa Polamkin verkkosivujen Avauksia-palstan kirjoituksessaan . Heidän käynnissä olevassa tutkimuksessaan on haastateltu henkilöitä, jotka ovat osoittaneet erityistä asiantuntijakyvykkyyttä poikkeuksellisen haastavissa tilanteissa.

"Tällaisia ongelmanratkaisutaitoja voidaan lähestyä adaptiivisen asiantuntijuuden käsitteellä. Adaptiivinen asiantuntijuus viittaa toimijan pyrkimykseen ponnistella äärirajoillaan venyttäytyäkseen kohti oman tietämisen ja osaamisen reunustoja sekä muodostaakseen näin pelivaraa omaan ratkaisukoneistoonsa", Heino ja Kalalahti kirjoittavat.

Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

» Avauksia-palstan kirjoitukset Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen