Avauksia: Ennen kuin voi johtaa muita, on osattava johtaa itseään

Julkaisuajankohta 22.11.2018 11.20
Uutinen

Avauksia: Ennen kuin voi johtaa muita, on osattava johtaa itseään

Julkisen johtamisen toimintaympäristö on muuttunut yhä monimutkaisemmaksi, ja työntekijän on osattava toimia hajautuneessa, ristiriitaisessa ja nopeasti muuttuvassa organisaatiossa. Näissä olosuhteissa oman toimintakyvyn säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Poliisin tutkinnanjohtajien itsensä johtamista ja ajanhallintaa tutkinut komisario Laura Naumanen kertoo Polamkin verkkosivujen Avauksia-kirjoituksessa havainneensa, että päällystön työaikaa kuluu kuitenkin helposti asioihin, jotka eivät välttämättä ole työn ydintehtävien kannalta olennaisimpia. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköpostit ja muut viestit, jatkuvat häiriöt ja keskeytykset sekä päällekkäiset työtehtävät.

Poliisin tutkinnanjohtajien haastatteluista heijastui vahvasti oletus nopean reagoinnin ja jatkuvan tavoitettavuuden tarpeellisuudesta, mikä on yleistynyt myös muissa asiantuntijatöissä.

"Opinnäytetyöni tulosten valossa itsensä johtamisen ja ajanhallinnan teemojen kehittämiselle näyttäisi olevan poliisihallinnossa tarvetta. Itsensä johtaminen tulisi nähdä tärkeänä osana poliisin johtamisjärjestelmää, ja ajanhallinta-ajattelua tulisi uudistaa vastaamaan paremmin nykypäivän työelämän vaatimuksia", kirjoittaa Naumanen.

Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

» Avauksia-palstan kirjoitukset Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen