Avauksia: Mitä poliisikoulutuksen historia paljastaa Suomesta?

Julkaisuajankohta 28.9.2018 13.54
Uutinen

Avauksia: Mitä poliisikoulutuksen historia paljastaa Suomesta?

Helsingin yliopiston oikeushistorian tutkijoiden kirjoittama teos poliisikoulutuksen historiasta julkaistiin syyskuun alussa. Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa -teos avaa suomalaisen poliisikoulutuksen historiaa osana muuttuvaa yhteiskuntaa.

Professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta kirjoittaa Polamkin verkkosivujen Avauksia-palstalla, että poliisikoulutuksen historia on osa suomalaisen yhteiskunnan suurta kertomusta.

"Kaikki olennaiset muutokset poliisikoulutuksessa ovat kytkeytyneet suomalaisessa yhteiskunnassa käynnissä olleisiin samanaikaisiin muutoksiin. Ratkaisevasti poliisikoulutukseen on vaikuttanut demokratian tila. Demokratia on luonut edellytykset sellaisille uudistuksille poliisiorganisaatiossa ja koulutuksessa, jotka ovat johtaneet poliisia kohtaan tunnetun luottamuksen kasvuun ennen kaikkea 1960-luvun lopulta lähtien."

Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

» Avauksia-palstan kirjoitukset Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen