Avauksia: Stressinhallintaa poliisityöhön

Julkaisuajankohta 24.11.2016 12.03
Uutinen

"Stressikokemusten ymmärtäminen ja niiden onnistunut käsittely ovat osa poliisien kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Koska poliisityön vaarallisia puolia ei voida koskaan kokonaan poistaa, henkilöstön valmentaminen kohtaamaan kriittisiä tilanteita on tärkeä keino ehkäistä työtilanteiden kuormittavia vaikutuksia", kirjoittaa psykologi Mari Koskelainen Avauksia-palstalla.

Koskelainen toimii Polamkissa lehtorina ja on perehtynyt erityisesti vakavan ja kohdistetun väkivallan uhka-analyysiin sekä vaativien tilanteiden jälkitoimiin. Avauksia-palstan kirjoituksessaan Koskelainen kertoo resilienssikoulutuksesta, jolla parannetaan poliisien kykyä kohdata haastavia työtilanteita. Samaa aihetta käsittelee myös Koskelaisen artikkeli tuoreessa Poliisin toimintaympäristö -katsauksessa.

Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

» Avauksia-palstan kirjoitukset Polamkin verkkosivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen