Avauksia: Tutkimuksista, opinnäytteistä ja niiden rajapinnoista

Julkaisuajankohta 13.10.2021 9.22
Uutinen

Rehtori Kimmo Himberg tarkastelee Avauksia-palstan kirjoituksessaan tuoretta poliisin hallintorakennetta käsittelevää väitöskirjaa oman akateemisen kokemuksensa pohjalta.

Poliisin voimavarat ja taloustilanne ovat olleet jälleen tänä syksynä vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Näkyvyyttä on saanut myös väitöskirja, jossa on arvioitu poliisin hallintorakenneuudistusten vaikutusta poliisin tuloksiin. 

Polamkin rehtori Kimmo Himberg arvioi kirjoituksessaan väitöstutkimusta siitä näkökulmasta, kuinka tutkimustietoa arvioidaan ja mikä erottaa tutkimuksen opinnäytteestä.

– Näkisin mielelläni, että väitöskirjatöiden ohjaajat opastaisivat tulevia väittelijöitä arvioimaan kriittisesti omia tulkintojaan ja pohtimaan tietoisesti vaihtoehtoisia selityksiä havaitsemilleen muutoksille. Tutkijaksi kouluttautuvan on välttämätöntä opetella käymään systemaattisesti läpi myös tekijöitä, jotka mahdollisesti puhuvat hänen omaa käsitystään vastaan, Himberg kirjoittaa.


Avauksia - kirjoituksia turvallisuudesta ja johtamisesta -palstalla julkaistaan Polamkin omien osaajien ja ulkopuolisten vaikuttajien näkökulmia sisäisen turvallisuuden ajankohtaisiin asioihin ja johtajuuteen.

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta