Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalli käyttöön Polamkissa

Julkaisuajankohta 21.3.2023 9.50
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa (Polamk) on julkaistu avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamalli, joka jäsentää työyhteisön vastuullisen avoimuuden periaatteet. Samalla se evästää arjen työtä ja prosesseja.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintamallissa avoimuutta tarkastellaan toimintakulttuurin, aineistojen, menetelmien, julkaisemisen sekä tutkimukseen kytkeytyvän oppimisen näkökulmista. Samalla tuodaan esille palveluja, joilla voidaan tukea avointa tiedettä ja tutkimusta. Esimerkiksi Polamkin julkaisutoimikunta opastaa tekijänoikeuksiin, julkaisuviestintään ja avoimen julkaisukanavan valintaan liittyvissä asioissa.

– Haluamme lisätä Polamkin toiminnan laatua ja vaikuttavuutta avoimen tieteen ja tutkimuksen avulla. Kytkemme vastuullisen avoimuuden periaatteet ja käytännöt osaksi Polamkin rakenteita, prosesseja ja toimielimiä, ja lisäämme olemassa oleviin ohjeisiin ja dokumentteihin avoimen tieteen ja tutkimuksen aineksia, kertoo tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen.

Asian edistämiseksi Polamkissa toimii avoimen tieteen ja tutkimuksen työryhmä. Sen tehtävänä on muun muassa tunnistaa toiminnan keskeiset kehittämiskohteet sekä päivittää toimintamallia tarpeen mukaan. 

– Työryhmän jäsenet työskentelevät tutkimuksessa, koulutuksessa, opiskelijapalveluissa, kirjastossa ja museossa. Näin ollen kehittämistä on mahdollista tehdä laaja-alaisesti ja pitkäjänteisesti Polamkin kaikilla toiminnan osa-alueilla, toteaa työryhmän puheenjohtaja, erikoistutkija Terhi Kankaanranta.

Koska Polamk on osa poliisihallintoa, sitä ohjaa lainsäädäntö ja muu poliisia koskeva ohjeistus. Nämä rajoittavat myös avointa julkaisemista ja aineistojen jakamista. Esimerkiksi oppimateriaalit ja tutkimusaineistot voivat sisältää viranomaiskäyttöön tarkoitettuja tai turvaluokiteltuja tietoja, kuten poliisin teknisiä, taktisia ja operatiivisia toimintatapoja.

– Meillä on erityislaatuinen asema korkeakoulukentässä, koska olemme ammattikorkeakoulu ja samalla poliisin valtakunnallinen yksikkö. Joudumme siis tasapainottelemaan korkeakouluille tyypillisen avoimuuden ja poliisin toiminnasta johtuvien rajoitteiden välimaastossa. Pyrimme kuitenkin edistämään tieteellisten tutkimustuotosten ja oppimateriaalien laatua ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa, sanoo Muttilainen. 

Poliisiammattikorkeakoulu Tampere Tutkimus- ja kehittämistoiminta