Ehdota tutkimusaihetta Poliisiammattikorkeakoululle

Julkaisuajankohta 2.9.2010 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun www-sivujen kautta on nyt mahdollista ehdottaa aihetta oppilaitoksessa tehtävälle tutkimukselle. Aihetta voi ehdottaa tutkimus- ja kehittämisosastolla tehtävään poliisialan tieteelliseen tutkimukseen tai poliisipäällystön tutkinnon opinnäytetyöhön.

- Verkkolomake avaa sidosryhmillemme yksinkertaisen väylän tuoda esiin tutkimustarpeitaan. Ideoiden kerääminen tukee verkostoitumista ja vuorovaikutusta ulkopuolisten tahojen kanssa, kuvailee Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Risto Honkonen.

Tutkimus- ja kehittämisosaston tieteelliset tutkimukset tarkastelevat poliisin toimintaa ja sen organisointia sekä poliisin toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Verkkosivujen kautta ehdotetut tutkimusaiheet käsitellään tutkimusohjelmaa valmistelevassa työryhmässä.

Poliisipäällystön tutkinto on poliisialan ammattikorkeakoulututkinto, jonka opinnäytetyö tehdään poliisijohtamiseen liittyvästä aiheesta. Verkon kautta ehdotettuja aiheita tarjotaan opiskelijoille, jotka valitsevat opinnäytteensä aiheen yhdessä työn ohjaajan kanssa.


»  Ehdota tutkimusaihetta -sivu

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen