Historiateos 100-vuotiaasta poliisikoulutuksesta julki

Julkaisuajankohta 7.9.2018 12.00
Uutinen

Historiateos 100-vuotiaasta poliisikoulutuksesta julki

Poliisikoulutuksen satavuotisen historian kokoava teos Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa julkistettiin perjantaina 7.9. Poliisiammattikorkeakoulussa. Teos avaa ainutlaatuisesti ja uudesta näkökulmasta suomalaisen poliisikoulutuksen historiaa osana muuttuvaa yhteiskuntaa.

Aluksi poliisikoulutus ei ollut kattavaa eikä järjestelmällistä, vaan lainvalvontatehtäviin tultiin useita eri reittejä, myös niin sanotusti pystymetsästä. Poliisiopetuskurssit olivat aluksi lyhyitä ja keskittyivät vain välttämättömimpiin taitoihin. Koulutusta alettiin hallinnoida tarkemmin ja sovittaa yhteen muun koulutusjärjestelmän kanssa 1960-luvulta lähtien. Koulutusajat pitenivät, ja opetussisällöistä muokattiin monipuolisempia.

- On kuljettu pitkälle siitä, että opettaja luennoi luokassa ja oppilaat vain istuvat ja kuuntelevat: nykyään poliisilta odotetaan analyyttisen päättelyn ja ongelmanratkaisun taitoja. Koulutus tarjoaa työkalut, joita poliisi soveltaa eri tilanteissa ja joiden avulla hän kehittää toimintaansa. Toki nykykoulutuksessa on samoja elementtejä kuin varhaisessa poliisiopetuksessa, kuten voimankäytön opetusta, kertoo Polamkin rehtori Kimmo Himberg .

- Historiatutkimus osoittaa, että poliisikoulutus ei koskaan ole ollutkaan paikalleen pysähtynyttä. Sen oppi meille onkin, että poliisikoulutusta on myös tulevaisuudessa jatkuvasti kehitettävä yhteiskunnan, lainsäädännön, teknologian ja monien muiden ympäristötekijöiden asettamien vaatimusten mukaisesti.

Poliisikoulutuksen historiaa eri teemojen kautta

Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa on Helsingin yliopiston oikeushistorian tutkijoiden kirjoittama teos. Se avaa poliisikoulutuksen historiaa eri teemojen kautta. Kirjassa käsitellään muun muassa naisten pääsyä poliisikoulutukseen.

- Nyt valmistunut kirja on merkittävä tutkimus, joka monivalottaa ennen näkemättömällä tavalla poliisikoulutuksen historiaa. Teoksen artikkeleita yhdistää eräänlainen sinfonioista tuttu ote: teemat vaihtuvat, mutta niitä lähestytään samojen kysymysten kautta, kuvaa professori Jukka Kekkonen Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta.

» Lataa historiateos Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa
» Tutustu poliisikoulutuksen historiaan Poliisimuseon sivuilla

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen