Katsaus poliisin toimintaympäristöön: Ongelmat mutkistuvat, resurssit vähenevät

Julkaisuajankohta 22.11.2016 8.57
Uutinen

Poliisin toimintaympäristö muuttuu vauhdilla, ja yhteiskunnan ongelmat ovat yhä vaikeammin ratkaistavia. Polamk on julkaissut kolmannen Poliisin toimintaympäristö -katsauksen. Säännöllinen seuranta auttaa hahmottamaan ajankohtaisia ilmiöitä ja nousevia haasteita ja antaa tietoa poliisitoiminnan strategisen suunnittelun pohjaksi.

Poliisin toimintaympäristö -katsaus muodostuu 27 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat Poliisiammattikorkeakoulun lisäksi muista korkeakouluista, tutkimuslaitoksista sekä poliisi- ja muusta julkishallinnosta. Aiemmat toimintaympäristökatsaukset ovat ilmestyneet vuosina 2014 ja 2012.

Katsauksen artikkelit käsittelevät poliisin työn eri alueita, rikosilmiöitä ja turvallisuusympäristön muutoksia. Tänä vuonna esillä ovat muun muassa poliisin ja kansalaisten suhteet, stressinhallinta poliisityössä, rikostutkinta eri aloilla ja koulutuksen kehittäminen.

Tiedot auttavat kuvaamaan ajankohtaisia ilmiöitä, mutta myös ennakoimaan pidemmän aikavälin kehitystä.

– Kyky ennakoida yhteiskunnan muutoksia ja varautua niihin on olennainen osa poliisin toimintakykyä, Polamkin tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen kuvaa toimintaympäristön analyysien merkitystä.

Teknologia ja tieto paikkaavat ennakoinnin vaikeutta

Ympäristö, jossa poliisi toimii, muuttuu vauhdilla. Tulevaisuuden poliisitoiminnan suuria haasteita Euroopassa ovat esimerkiksi yhteiskunnallisten ongelmien monimutkaistuminen, tietoverkkojen kasvava käyttö, julkisen sektorin resurssien pieneneminen ja maahanmuuton kasvu.

– Suomessakin vuonna 2015 koettu massaluonteinen maahantulo on hyvä esimerkki äkillisestä ilmiöstä, johon haettiin ratkaisuja laajalla viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyöllä. Viranomaiset saivat kritiikkiä siitä, ettei maahantulon mittaluokkaa osattu ennakoida riittävästi. Tässä, kuten muissakin ääritilanteissa, on kuitenkin olennaisempaa pystyä nopeasti reagoimaan ja muuttamaan toimintaa joustavasti, Vesa Muttilainen muistuttaa.

Poliisi on Muttilaisen mukaan monin kohdin onnistunut paikkaamaan ennakoinnin epävarmuutta muun muassa toimivalla yhteistyöllä ja kyvyllä omaksua uusia toimintatapoja ja teknologiaa.

– Kun resurssit vähenevät, vanhoihin ongelmiin tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, aikaisempaa enemmän yhteistyötä ja poliisien ydinosaamisen käyttöön liittyvää priorisointia, Muttilainen kuvailee.

Joustavuudella ja innovaatioilla menestykseen

Vuosien 2012, 2014 ja 2016 poliisin toimintaympäristökatsaukset sisältävät yhteensä noin 80 artikkelia. Niiden avulla on saatu tietoa ilmiöistä ja kehityssuunnista, jotka vaikuttavat poliisin toimintaan ja koulutukseen sekä sisäisen turvallisuuden kehitykseen.

Ulkoisten seikkojen lisäksi toimintaympäristön arviointi tuo esiin organisaation sisäisiä vaatimuksia. Kansainvälistyvä ja yhä enemmän teknologiaan nojaava yhteiskunta edellyttää monenlaisia toimia koulutuksessa, poliisitoiminnan eri alueilla ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

– Poliisin on kehitettävä osaamistaan jatkuvasti niin, että toiminnan eettinen perusta säilyy vahvana ja luottamuksen arvoisena. Yksilöiden ja koko organisaation sietokykyä on parannettava erityisesti vaativia ja poikkeuksellisia tilanteita ajatellen. Lisäksi kertyvää tietoa olisi hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin, arvioi Vesa Muttilainen.

– Menestyminen perustuu joustavuuteen, innovatiiviseen ajatteluun ja kykyyn sietää muutoksia. Jäykkä hallintokulttuuri ja joustamattomat toimintamallit eivät tuota laatua nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Poliisin toimintaympäristö -katsaus on luettavissa verkkosivuilla polamk.fi/julkaisut . Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen