Katsaus poliisin toimintaympäristöön: Poliisin osaaminen, työssä onnistuminen ja maine linkittyvät vahvasti toisiinsa

Julkaisuajankohta 4.12.2018 10.00
Uutinen

Katsaus poliisin toimintaympäristöön: Poliisin osaaminen, työssä onnistuminen ja maine linkittyvät vahvasti toisiinsa

Poliisiammattikorkeakoulun neljäs Poliisin toimintaympäristö -katsaus tarjoaa näkökulmia poliisiosaamiseen, poliisitoiminnan osa-alueisiin sekä rikosilmiöihin ja turvallisuusympäristöön. Samalla artikkelikokoelma jatkaa poliisin toimintaympäristön järjestelmällistä seurantaa tavalla, jota voidaan pitää sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuisena.

Nyt julkaistava katsaus sisältää uusia avauksia muun muassa poliisikoulutukseen, poliisin ja kansalaisten yhteistyöhön, poliisin maineen rakentumiseen sekä osaamisen kehittämiseen ja innovatiivisuuteen poliisissa. Rikollisuuden alueelta käsittelyssä ovat esimerkiksi maahanmuuttajien rikollisuus, vihapuhe, laittomat jätekuljetukset, verkkorikollisuus ja digitaalisen näytön kerääminen.

Poliisiammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen korostaa toimintaympäristön kattavan ja systemaattisen tarkastelun merkitystä poliisitoiminnan suunnittelun kannalta.

- Niin poliisit itse kuin tutkijatkin kokevat usein hankalaksi analyyttisesti perustellun, selkeän ja jäsentyneen kuvan muodostamisen poliisin toimintaympäristöstä. Tällainen strateginen, kattavampaa ymmärrystä tavoitteleva analyysi on kuitenkin tärkeää poliisin käytännön työssä kertyvän tiedon rinnalla, Muttilainen toteaa.

Poliisiammattikorkeakoulu on koonnut 2010-luvulla neljä kertaa poliisin toimintaympäristöä ja sen muutoksia kuvaavan artikkelikokoelman. Tämän vuoden kokoelma muodostuu 24 artikkelista, joiden kirjoittajat ovat Poliisiammattikorkeakoulun lisäksi muista korkeakouluista, tutkimuslaitoksista sekä poliisi- ja muusta julkishallinnosta. Aiemmat katsaukset ovat ilmestyneet vuosina 2012, 2014 ja 2016.

Resurssit vähenevät, tehtäväkenttä laajenee

Tulevaisuuden poliisitoiminnan suurista haasteista Poliisin toimintaympäristö -katsaus nostaa esiin muun muassa tihentyvän tietoverkottumisen, joka avaa uusia globaaleja mahdollisuuksia rikollisuudelle. Verkossa on enenevästi tarjolla rikoksiin liittyviä palveluita, joiden johdosta rikosten tekeminen verkon kautta ei enää vaadi tekijöiltä erityisosaamista. Samalla kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu näiden rikosten torjunnassa ja digitaalisen näytön hankinnassa.

Poliisin tehtäväkenttä laajenee siis esimerkiksi tietoverkkoihin. Jos voimavarat edelleen pienenevät, poliisin kyky vastata näihin haasteisiin heikkenee. Tämä vaikuttaa poliisin maineeseen, imagoon ja ammatin vetovoimaan. Katsauksessa pohditaan myös sitä, miten nämä vaikutukset on otettava huomioon rekrytointi- ja henkilöstöstrategioissa sekä imagotyössä.

- Poliisille maine on työssä menestymisen välttämätön osa. Sitä ylläpidetään arvojen mukaisella käyttäytymisellä organisaation sisällä ja luodaan päivittäisissä kohtaamisissa kansalaisten kanssa, tutkimusjohtaja Vesa Muttilainen katsoo.

Poliisin toimintaympäristö -katsaus on luettavissa verkkosivuilla polamk.fi/julkaisut . Polamkin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin voi tutustua verkkosivujen projektihaussa .

Julkaisun tiedot:

Vesa Muttilainen & Vesa Huotari (toim.): Poliisin toimintaympäristö. Poliisiammattikorkeakoulun katsaus 2018. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 132. Tampere, 2018.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen