Kolmas sektori mukaan turvallisuustyöhön Pirkanmaalla

Julkaisuajankohta 3.12.2013 0.00
Uutinen

Mikä on kolmannen sektorin rooli turvallisuuden rakentamisessa? Voisiko järjestöjä, yhdistyksiä ja muita vapaaehtoistoimijoita hyödyntää paikallisessa turvallisuustyössä?

Poliisiammattikorkeakoululla on toteutettu toiminnallinen tutkimushanke, jossa selvitettiin kolmannen sektorin osaamista ja roolia turvallisuuden tekijänä Pirkanmaalla. 

Tutkimuksen mukaan kolmannen sektorin toimijat haluavat olla monin eri tavoin mukana sekä arjen turvallisuuden tekijöinä että kehittämässä turvallisuutta. Vapaaehtoistoimijat nähdään merkittävänä kumppanina, ja niiden odotetaan tuovan yhteistyöhön virkistävää toisinajattelua ja rakentavaa kyseenalaistamista.

Tutkimushankkeen takana on Pirkanmaan Turvallisuusklusteri. Tutkimuksen aineisto kerättiin muun muassa järjestötoimijoiden haastatteluista, erilaisista tapahtumista ja klusterin ohjausryhmän jäsenille tehdystä kyselystä.

Vapaaehtoiset merkittävä voimavara

Kolmas sektori on turvallisuustyölle paitsi tärkeä yhteistyökumppani, myös merkittävä voimavara.

- Vapaaehtoisen, omatoimisuuteen perustuvan turvallisuustyön merkitys tulee kasvamaan, kun julkisten toimijoiden resurssit vähenevät. Kolmas sektori täydentääkin hyvin julkisen sektorin palvelun aukkoja, esimerkiksi kadonneiden henkilöiden etsinnässä tai kriisi- ja onnettomuustilanteiden ensihuollossa, kuvailee tutkimuksen toteuttanut komisario Jouni Perttula .

Pirkanmaan Turvallisuusklusteri on perustettu vuonna 2012, ja se kokoaa yhteen yli 100 turvallisuuden alan toimijaa niin viranomaisista, tutkimuksesta, koulutuksesta kuin yritysmaailmastakin.

- Puuttuva lenkki on ollut kolmas sektori. Ensiaskeleita tiiviimmälle yhteistyölle otettiin jo tutkimushankkeen aikana valitsemalla ensimmäinen kolmannen sektorin edustaja Turvallisuusklusterin ohjausryhmään. On myös päätetty perustaa kolmannen sektorin osaamisverkosto viemään esiin nousseita teemoja eteenpäin ja määrittelemään yhteistyön painopisteet, Jouni Perttula kertoo.

Tutkimus kertoo, että kolmannen sektorin toimijat haluavat olla mukana turvallisuuteen liittyvien strategioiden ja hankkeiden suunnittelussa jo alusta lähtien.

- Julkisen sektorin ja vapaaehtoistoimijoiden voimien yhdistäminen edellyttää suunnitelmallista ja säännöllistä yhteistyötä ja vuoropuhelua. Yhteistyön kehittämiselle tuntuu olevan tarpeen lisäksi myös yhteinen tahto, Perttula kuvailee.

Tutkimusraportti Kolmas sektori turvallisuuden osatekijänä on luettavissa verkkojulkaisuna osoitteessa www.polamk.fi/julkaisusarjat .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen