Lainsäädäntö ei pysy uusien rahanpesukeinojen perässä

Julkaisuajankohta 30.10.2009 0.00
Uutinen

Rahanpesu on ilmiö, joka on poikkeuksellisen nopeasti noussut yhdeksi kulmakiveksi Euroopan unionin järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan suunnatussa kontrollipolitiikassa. Rahanpesun kitkeminen on kuitenkin osoittautunut erittäin vaikeaksi, sillä lainsäädäntö ei pysy uusien rahanpesukeinojen perässä.

Poliisiammattikorkeakoulun julkaisema englanninkielinen tutkimusraportti EU:n rahanpesun vastaisesta ristiretkestä selvittää, mistä rahanpesussa on kysymys ja miten EU on vastannut rahanpesun tuomiin haasteisiin. Raportissa pureudutaan rahanpesuun ilmiönä ja katsotaan kriittisesti EU:n ja muun maailman rahanpesunvastaisia toimia.

Milloin rahanpesun ongelmaan havahduttiin maailmalla ja Euroopassa? Miksi rahanpesu on rikollista, ja mitkä toimijat ovat sen kriminalisoinnin takana? The European Union's Anti-Money Laundering Crusade -raportissa analysoidaan EU:n rahanpesunvastaisen lainsäädännön sisältöä ja punnitaan EU:n rahanpesunvastaista strategiaa.

- Rahanpesun kitkeminen on erittäin haasteellista niin maailmanlaajuisesti kuin Euroopan unionissa, koska ei ole riittävästi tietoa rahanpesun laajuudesta tai siitä, miten rahanpesu todellisuudessa tapahtuu. Asian säätely unionin tasolla ei myöskään ole aivan yksinkertaista, koska unionin täytyy tasapainotella vapaan pääoman liikkumisen ja rahanpesun tehokkaan sääntelyn välillä. Asia liittyy myös Euroopan yhteisön kykyyn, ns. rikosoikeudelliseen kompetenssiin, vastata lainsäädännöllä rikollisuuden tuomiin haasteisiin, kertoo tutkimuksen tehnyt rikosoikeuden jatko-opiskelija Johanna Peurala.

EU:lla vielä paljon tehtävää rahanpesun kitkemisessä

Rahanpesua pyritään kitkemään jatkuvasti kasvavalla lakien määrällä. Raportissa kysytäänkin, miten Euroopan unionin rahanpesunvastainen strategia on onnistunut.

- EU:n rahanpesunvastaisia toimia voi kuvailla noidankehäksi: rikolliset kiertävät edellä keksien uusia rahanpesukeinoja, ja lainsäätäjä kulkee perässä yrittäen kriminalisoida niitä, Johanna Peurala kuvailee.

Peurala ei muutenkaan näe Euroopan unionin rahanpesustrategiaa aivan loppuun asti ajateltuna.

- Strategian suurin heikkous on se, että siitä puuttuvat kokonaan työkalut strategian arvioimiseksi. Onneksi EU on huomannut puutteen ja on parhaillaan kehittämässä mittaristoa, jolla voisi arvioida rahanpesulainsäädännön tehokkuutta eri jäsenmaissa. Kaiken kaikkiaan EU:ssa on edetty rahanpesun vastaisissa toimissa paljon siitä, kun asia nostettiin ensimmäisen kerran pöydälle. Mutta paljon on vielä tehtävääkin, Johanna Peurala arvioi.

The European Union's Anti-Money Laundering Crusade -raportti on luettavissa verkkojulkaisuna Polamkin kirjaston nettikirjakaupassa .

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen