Palopäällystökoulutuksen siirtoa Polamkiin aletaan valmistella

Julkaisuajankohta 7.3.2016 16.23
Uutinen

Sisäministeriö on käynnistänyt lainsäädäntöhankkeen pelastustoimen ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen siirtämiseksi Savonia-ammattikorkeakoulusta Poliisiammattikorkeakoulun vastuulle. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

» Sisäministeriön tiedote 7.3.2016

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen