Polamkille yli 760 000 euroa EU-rahaa kehittämishankkeisiin

Julkaisuajankohta 10.9.2015 13.12
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulussa on alkanut kaksi Euroopan unionin rahoittamaa tutkimus- ja kehittämishanketta. Unity-hanke liittyy lähipoliisitoimintaan ja NEXES-hanke hätäkeskuspuheluihin.

Molemmat hankkeet ovat osa EU:n Horisontti 2020 Secure societies -ohjelman rahoittamaa laajempaa tutkimusprojektia. Polamkin osuus rahoituksesta on yhteensä 761 250 euroa.

- Olemme menestyneet hyvin rahoitushauissa ja saaneet laajoissa hankekokonaisuuksissa läpi ehdottamiamme teemoja ja innovaatioideoita, kertoo Polamkin kehittämisprosessin vastaava, erikoistutkija Jarmo Houtsonen .

- Onnistumisten taustalla on esimerkiksi se, että kehittämisprojektimme ovat työelämälähtöisiä: hankkeissa ei tehdä vain teoreettista tutkimusta, vaan testataan asioita myös käytännössä. Polamkissa tehtävä tutkimus on arvostettua, ja meillä on jo ennestään paljon kansainvälisiä kumppaneita. Myös se, että olemme valtakunnallinen toimija, osa poliisihallinnon kokonaisuutta, on eduksi EU-rahoituksen haussa.

Unityn tavoitteena tehokkaampi lähipoliisitoiminta

Unity on kolmivuotinen projekti, jonka tavoitteena on entistä tehokkaampi ja vaikuttavampi lähipoliisitoiminta. Lähipoliisitoiminta tarkoittaa poliisin perustehtävien hoitamista kansalaisläheisesti, tehokkaasti ja laadukkaasti. Tavoitteena on muun muassa tuottaa turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää ja ehkäistä rikollisuutta ja järjestyshäiriöitä.

- Projektissa kansalaiset eivät ole kohderyhmä, vaan kumppani. Kehitämme ja testaamme yhdessä uudenlaisia viestintäalustoja, muun muassa mobiilisovellusta ja verkkoportaalia. Pyrimme helpottamaan ja nopeuttamaan poliisin ja kansalaisten välistä viestintää, kuvaa Polamkin projektipäällikkö, ylikomisario Olavi Kujanpää .

Kaikkiaan Unity-hankkeessa on mukana 12 EU-maata. Hankkeen pääkoordinaattori on West Yorkshire Police Isosta-Britanniasta.

NEXES keskittyy hätäkeskus- ja pelastuspalveluihin

Kolmivuotisessa NEXES-hankkeessa kehitetään uudenlaisia hätäkeskus- ja pelastuspalveluita.

- Suuri osa kansalaisista on jo tottuneita sosiaalisen median ja mobiilipalveluiden käyttäjiä. He odottavat, että myös hätäkeskuspalvelut toimivat samalla tyylillä. NEXES-hankkeen avulla luodaan puitteet monimuotoisen mediasisällön käyttämiseen uuden sukupolven pelastus- ja hätäkeskusjärjestelmissä, sanoo Polamkin projektipäällikkö, erikoistutkija Terhi Kankaanranta .

- Tavoitteena on hyödyntää jo käytettävissä olevia älykkäitä laitteita kattavampien hätäilmoitusten tekemiseen. Kehitämme ratkaisuja esimerkiksi soittajien ohjeistamiseen, paikantamiseen ja tietojen keräämiseen sekä vaihtoehtoisia tapoja tehdä hätäilmoituksia. Hankkeessa huomioidaan myös erityisryhmien tarpeita, joita voivat olla esimerkiksi kielelliset haasteet sekä fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteet.

NEXES-hankkeeseen osallistuu 10 EU-maata. Hankkeen pääkoordinaattori on Rinicom Limited Isosta-Britanniasta.

Hankkeiden tiedot Euroopan komission verkkosivuilla (englanniksi):
» Unity
» Nexes

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen