Polamkin englanninkielinen nimi muuttunut

Julkaisuajankohta 20.2.2014 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun englanninkielinen nimi on muuttunut. Uusi nimi on Police University College.

- Nimimuutos liittyy poliisikoulutuksen tutkintouudistukseen. Entinen nimi Police College viittasi toisen asteen oppilaitokseen. Jatkossa jo poliisin peruskoulutus on ammattikorkeakoulutasoista, kertoo rehtori Kimmo Himberg .

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa on yleisesti käytössä termi "university of applied sciences", mutta se ei sovellu yksialaisen ammattikorkeakoulun nimeksi. Muut pohjoismaiset poliisioppilaitokset käyttävät yleisimmin englanninkielistä nimeä "university college", joten Polamkissa haluttiin seurata samaa käytäntöä.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen