Polamkin julkaisusarjassa ilmestynyt uusia katsauksia

Julkaisuajankohta 10.12.2014 0.00
Uutinen

Poliisiammattikorkeakoulun Katsauksia-sarjassa on ilmestynyt uusia julkaisuja. Uudet katsaukset käsittelevät sosiaalisen median käyttöä hätä- ja häiriötilanteissa, poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen rikostorjuntayhteistyön vaikuttavuutta sekä poliisin tietoon tullutta viharikollisuutta.

Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 5 tarkastelee viranomaisten ja kansalaisten näkemyksiä sosiaalisen median käytöstä sekä normaalioloissa että hätä- ja häiriötilanteiden aikana. Katsaus on tuotettu osana kansainvälistä EU-rahoitteista iSAR+-tutkimusprojektia, jossa on kartoitettu mahdollisuuksia vahvistaa viranomaisten ja kansalaisten vuoropuhelua sosiaalisessa mediassa hätä- ja häiriötilanteissa. Suomessa projektiin osallistuvat Polamkin lisäksi Pelastusopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Pohjois-Savon pelastuslaitos.

Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 6 käsittelee poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen rikostorjuntayhteistyön johtamista ja vaikuttavuuden arviointia. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistyötä pidetään yhtenä sisäisen turvallisuuden kansallisena menestystarinana, joka on saanut myös kansainvälistä arvostusta. Tutkimushanke on sisäministeriön rahoittama.

Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 7 käsittelee vuonna 2013 poliisin tietoon tulleita viharikoksia. Poliisin tietoon tulleet viharikokset tilastoidaan poliisin valtakunnallisten rikosilmoitustietojen perusteella. Epäiltyjen viharikosten määrää on seurattu nykyisessä laajuudessaan Poliisiammattikorkeakoulussa vuodesta 2008 lähtien.

Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä sekä Polamkin opetusta. Polamk julkaisee poliisitoimeen, kansalaisten turvallisuuteen ja yleiseen yhteiskunnalliseen kriminologiseen tietämykseen liittyvää kirjallisuutta neljässä eri julkaisusarjassa. Katsauksia-sarjassa julkaistaan projektien tiivistelmäraportteja ja lyhyitä selvityksiä, kuten tilastokatsauksia.

Polamkin julkaisusarjoissa ilmestyneitä julkaisuja voi selata maksuttomina sähköisinä versioina Polamkin verkkosivuilla kohdassa Materiaalipankki/Julkaisut.
» Julkaisusarjojen julkaisut

Uudet katsaukset:
 
» Laura Hokkanen, Kari Pylväs, Terhi Kankaanranta, Niina Päivinen & Taina Kurki (2014): Sosiaalisen median käyttö hätä- ja häiriötilanteissa - viranomaisten ja kansalaisten näkemyksiä. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 5.

» Pirjo Jukarainen & Kari Laitinen (2014): Tietojohtoinen viranomaisyhteistyö ja sen vaikuttavuuden arviointi - Tapaustutkimus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen rikostorjuntayhteistyöstä (PTR -rikostiedustelu- ja analyysitoiminnasta). Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 6.

» Tero Tihveräinen (2014): Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2013. Poliisiammattikorkeakoulun katsauksia 7.

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen