Polamkin laadunvarmistusjärjestelmä auditoidaan

Julkaisuajankohta 31.10.2011 0.00
Uutinen

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) auditoi Poliisiammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän. KKA:n asettama auditointiryhmä vierailee 1. - 3.11. Polamkissa ja haastattelee kolmen päivän aikana yli sataa oppilaitoksen henkilökuntaan, opiskelijoihin ja sidosryhmiin kuuluvaa henkilöä. Auditoinnissa arvioidaan laadunvarmistusjärjestelmän kattavuutta ja sitä, onko järjestelmä tavoitteiden mukainen, tehokas ja tarkoitukseen sopiva.

Poliisiammattikorkeakoululla on laatujärjestelmä, joka varmistaa oppilaitoksen yhdenmukaisen toiminnan ja luo pohjan koulutuksen ja tutkimustoiminnan jatkuvalle kehittämiselle. Laatujärjestelmä kattaa Polamkin organisaation, vastuunjaon, menettelytavat, toiminnalliset prosessit ja resurssiohjauksen.

- Arviointiin valmistautuminen on nostanut laadun käsitteen uudella tavalla keskusteluihin oppilaitoksessamme. Pyrkimys laatuun on jo aiemminkin ollut meille ominaista, mutta auditoinnin ansiosta pohdimme toiminnan laatua ja laadunvarmistusta entistä tarkemmin. Auditointi on meille aito mahdollisuus kehittyä, sanoo rehtori Kimmo Himberg.

Arviointineuvoston auditointiraportti julkistetaan helmikuussa 2012. 

Korkeakoulujen arviointineuvosto on riippumaton asiantuntijaelin, joka auditoi kaikkien suomalaisten korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmät vuosien 2005 - 2011 aikana. Neuvoston jäsenet edustavat yliopistoja, ammattikorkeakouluja, opiskelijoita ja työelämää. Auditointien tavoitteena on tukea korkeakouluja niiden kehittäessä laadunvarmistusjärjestelmiään vastaamaan eurooppalaisia laadunvarmistuksen periaatteita.
 
Polamkin laatujärjestelmään voi tutustua www-sivuilla kohdassa Tietoa oppilaitoksesta / Laatujärjestelmä. Sivulla on nähtävillä muun muassa laadunvarmistusjärjestelmän tärkein dokumentti eli toimintakäsikirja, joka kuvaa oppilaitoksen keskeiset toiminnot ja toimintaperiaatteet.

» Laatujärjestelmä-sivulle

Poliisiammattikorkeakoulu Tiedote tuotu vanhoilta sivuilta Uutinen